Metnin Ölçeklenmesi

Çizelgenin büyüklüğünü değiştirdiğinizde metni yeniden ölçekler

Simge

Metin Ölçeği

Lütfen bizi destekleyin!