XY (Dağılım) Çizelge Türü

Çizelge Sihirbazının ilk sayfasında bir çizelge türü seçebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Çizelge... seçeneğini seçin

Icon

Çizelge Ekle


XY (Dağılım)

Bir XY çizelgesinin temel halinde ismi bulunan bir veri serisi, x-değerleri listesi, ve y-değerleri listesi bulunur. Her veri çifti (x|y) bir koordinat sisteminde bir nokta olarak gösterilir. Y-değerlerine bağlı olan isimler açıklama olarak ilgili çizelge bölümünde gösterilir.

Aşağıdaki amaçlar için bir XY çizelgesi seçin:

  1. X-eksenini ölçeklendirmek için

  2. parametrik bir eğri oluşturmak için, örneğin bir sarmal (spiral)

  3. bir fonksiyonun grafiğini çizmek için

  4. Nicel değişkenlerin istatistik ilişkilerini araştırmak için

XY çizelgeniz birden fazla veri serisine sahip olabilir.

XY Çizelgesi Alt Türleri

Çizelge sihirbazı'nın ilk sayfasında, XY çizelgesi için alt tür seçebilirsiniz veya çizelge düzenleme kipindeyken Biçim - Çizelge Türü menü komutunu seçin.

Çizelge varsayılan ayarlarla oluşturulur. Çizelge tamamlandıktan sonra, görünümünü değiştirmek için özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Veri serileri özellikleri iletişim penceresinde Çizgi sekme sayfasında çizgi biçimlerini ve simgelerini değiştirebilirsiniz.

Veri Serileri iletişim kutusunu açmak için herhangi bir veri noktasına çift tıklayın. Bu iletişimde, veri serilerinin bir çok özelliğini değiştirebilirsiniz.

2-B çizelgeler için, hata çubuklarının görüntülenmesini etkin kılmak için, Ekle - Y Hata Çubukları menüsünü seçebilirsiniz.

Ekle menüsündeki komutları kullanarak ortalama değer çizgileri ve eğilim çizgilerinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Sadece noktalar

Her veri noktası bir simge ile gösterilir. LibreOffice her veri serisi için varsayılan simgeleri değişik türde ve renkte kullanarak gösterir. Varsayılan simgeler - Çizelge - Varsayılan Renkler yolundadır.

Sadece çizgiler

Bu alt tür, bir veri noktasından sonrasındaki noktaya düz çizgiler çizer. Veri noktaları simgelerle gösterilir.

Çizim sıralama düzeni veri serileri sırasıyla aynıdır. X değerleri sırasına göre sıralama yapmak için X değerlerine göre sırala onay kutusunu işaretleyin. Bu sıralama sadece çizelgeye uygulanır, tablodaki veriye uygulanmaz.

Noktalar ve Çizgiler

Bu alt tür aynı anda noktalar ve çizgiler gösterir.

3-B Çizgiler

Çizgiler şerit gibi görünür. Veri noktaları simgelerle gösterilmez. Tamamlanmış çizelgede aydınlık ve görünüm açıları gibi özellikleri 3-B Görünüm menüsünü seçerek ayarlayın.

Yumuşak Çizgiler

Düz çizgi parçaları yerine eğriler çizmek için Çizgi türü açılır menüsünden Yumuşak seçilmelidir.

Eğrilerin ayrıntılarını ayarlamak için Özellikler düğmesine tıklayın.

Kübik Çubuk (Cubic Spline) üçüncü dereceden polinomlarla veri noktalarının ara değerlerini bulur (interpolasyon). Polinom parçaları arasındaki geçişler aynı eğim ve kavisle yumuşak yapılır.

Çözünürlük İki nokta arasındaki bir polinom parçasının çizimini yapmak için kaç adet çizgi bölümü hesaplanacağını belirler. Herhangi bir veri noktasına tıklarsanız, bu ara noktaları görebilirsiniz.

B-Spline parametrik ve ara değerli B-spline eğrisi kullanır. Bu eğriler polinomlardan parça parça oluşturulur. Polinomların derecesi bu polinomların derecesini ayarlar.

Adımlanan Çizgiler

Düz çizgi parçaları yerine noktadan noktaya adımlamalı çizgiler çizmek için Çizgi türü açılır menüsünden Adımlanan seçilmelidir.

Eğrilerin ayrıntılarını ayarlamak için Özellikler düğmesine tıklayın.

Dört farklı adımlama türü vardır:

Lütfen bizi destekleyin!