Hisse Senedi Çizelge Türü

On the first page of the Chart Wizard you can choose a chart type.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Çizelge... seçeneğini seçin

Icon

Çizelge Ekle


Hisse Senedi

Bir Hisse senedi çizelgesi pazar trendini verilen açılış fiyatı, düşük fiyat, yüksek fiyat ve kapanış fiyatına göre örnekleyerek resmeder. Ayrıca işlem hacmi de görüntülenebilir.

Hisse senedi grafikleri için veri sıralarının sıra düzeni önemlidir. Veri aşağıdaki örnek tabloda görüldüğü gibi düzenlenmiş olmalıdır.

A

B

C

D

E

F

1

İşlem Hacmi

Açılış Fiyatı

Düşük (Asgari fiyat)

Yüksek (azami fiyat)

Kapanış Fiyatı

2

Pazartesi

2500

20

15

25

17

3

Salı

3500

32

22

37

30

4

Çarşamba

1000

15

15

17

17

5

Perşembe

2200

40

30

47

35

6

Cuma

4600

27

20

32

31


Bir satırdaki açılış, düşük ve kapanış değerleri ile grafikte bir veri birimi oluşturulur. Bir hisse senedi fiyatı veri serisinde, bu gibi veri birimlerinden meydana gelmiş bir çok satır bulunur. İşlem hacmini ihtiva eden bir sütun seçimli olarak ikinci veri serisini oluşturur.

Seçilmiş olan alt türe bağlı olarak, bütün sütunlara ihtiyaç duymazsınız.

Hisse Senedi Çizelgesi Türleri

Choose the Stock chart type on the first page of the Chart Wizard. Then select one of the four variants.

Tür 1

Based on low and high column the Type 1 shows the distance between bottom price (low) and top price (high) by a vertical line.

Based on low, high, and close column Type 1 shows an additional horizontal mark for the closing price.

Tür 2

Tür 2 açılış, düşük, yüksek, ve kapanış temelinde sütun geleneksel "mum (candle stick)" çizelgesi üretir. Tür 2 düşük ve yüksek fiyatlar arasında dikey bir çizgi çizer ve önüne bir dikdörtgen ekler, ki böylece açılış ve kapanış fiyat aralıkları görselleştirilir. Eğer dikdörtgene fareyle tıklarsanız durum çubuğunda daha fazla bilgi görürsünüz. LibreOffice yükselen değerler (açılış fiyatı kapanış fiyatından düşük) ve düşen değerler için farklı renkler kullanır.

Tür 3

hacim, açılış, yüksek, ve kapanış temelinde Tür 3 sütun tipi alt türünde, Tür 1'e benzeyen bir grafik çizer buna ek olarak işlem hacmi için ilave sütunlar bulunur.

Tür 4

Beş veri sütunlu hacim, açılış, düşük, yüksek, ve kapanış temelinde, Tür 4 grafiği Tür 2 grafiğiyle işlem hacmi sütun grafiğini birleştirerek görüntüler.

İşlem hacmi ölçümlerinin olması durumunda, "birimler" olabilir, Tür 3 ve Tür 4 çizelgelerinde ikinci bir y ekseni kullanılır. Fiyat ekseni grafiğin solunda görüntülenirken, hacim ekseni solda görüntülenir.

Veri Kaynağının Ayarlanması

Kendi verisine sahip olan çizelgeler

To change the data series of a chart having its own data, choose Chart Data Table from the View menu or from the context menu of the chart in edit mode.

Gömülmüş çizelge veri tablosunda, veri serileri daima sütunlarda bulunur.

For a new stock chart first use a column chart. Add the columns you need and enter your data in the order which is shown in the example, omitting any columns not required for the desired variant. Use Move Series Right to change the column order. Close the chart data table. Now use the Chart Type dialog to change to the stock chart variant.

Eğer zaten bir hisse senedi çizelgeniz varsa ve grafiğin alt türünü değiştirmek istiyorsanız; bu durumda önce çizelge türünü sütun çizelgesine çevirin, sütunları ekleyerek veya çıkararak istediğiniz hisse senedi alt türüne uyumlu hale getirin, ve sonra çizelge türünü istediğiniz hisse senedi çizelgesi türüne çevirin.

Bir satırdaki veri serileri için ad yazmayın. İsmi veri serisi rol adının altındaki alana yazın.

Satırların sıralama düzeni çizelge kategorilerinin nasıl düzenleneceğini belirler. Satırı Aşağıya Taşı simge düğmesini kullanın.

Çizelge Tabanlı Calc ve Writer tabloları

You can choose or alter a data range on the second page of the Chart Wizard or in the Data Range dialog. For fine tuning use the Data Series dialog.

Bir veri aralığı belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Metin kutusuna veri aralığını girin.

    Calc'da, örnek bir veri aralığı "$'Çalışma Sayfası1'.$B$3:$B$14"şeklinde olmalıdır. Şunu not edelim hesap tablosunda bir veri aralığı birden fazla bölümlerden oluşabilir, örneğin, "$'Çalışma Sayfası1'.A1:A5;$'Çalışma Sayfası1'.D1:D5" hücre aralığı da geçerli bir veri aralığıdır. Writer'da, örnek bir veri aralığı "Tablo1.A1:E4" şeklinde olmalıdır.

    Sözdizimi doğru olmadığı sürece, LibreOffice metni kırmızı renkli olarak görüntüler.

  1. In Calc, click Select data range to minimize the dialog, then drag to select the data range. When you release the mouse, the data are entered. Click Select data range again to add a data range. In the input field of the minimized dialog, click after the entry and type a semicolon. Then drag to select the next range.

Satır ve sütunlardaki veri serileri için seçeneklerden birine tıklayın.

Eğer satır içindeki bilgi aynı "mum grafiği (candle stick)"nde ise, Hisse Senedi Çizelgesi veriniz "Sütunlarda" olmalıdır.

Tablo Tabanlı Hisse Senedi Çizelgelerinin Veri Alanlarının İnce Ayarı

You can organize data series and edit the source for parts of single data series on the third page of the Chart Wizard or on the page Data Series in the Data Range dialog.

Veri Serilerinin Düzenlenmesi

veri serileri alanında iletişimin sol tarafında, halen kullanılmakta olan çizelge için veri serilerini düzenleyebilirsiniz. Bir hisse senedi grafiği en azından fiyatları içeren bir veri serisine sahip olmalıdır. İşlem hacmini gösteren ikinci bir veri serisine sahip olabilir.

Eğer birden fazla veri serilerine sahipseniz, Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak sıralarını düzenleyin. Sıralama Grafikteki düzeni belirler. Aynısını hacim veri serilerinde yapın. Fiyat ve hacim veri serilerinin yerlerini değiştiremezsiniz.

Bir veri serisini silmek için, listeden adını seçin ve Kaldır düğmesine tıklayın.

Bir veri serisi eklemek için, var olan veri serilerinden birini seçin ve Ekle düğmesine tıklayın. Seçilmiş olanın altında boş bir giriş görülür, seçili olanla aynı türdendir. Eğer herhangi fiyat serileriniz veya fiyat hacmi veri serileriniz yoksa, öncelikle bu veri serileri için Veri aralığı sekme sayfasından bir aralık seçmelisiniz.

Veri Aralıklarının Ayarlanması

Veri Aralıkları iletişim penceresinde seçilmiş olan veri serilerinin her bir elemanı için veri aralığını değiştirebilir veya ayarlayabilirsiniz.

Üstteki listede bileşenlerin rol ismini ve geçerli değerlerini görürsünüz. Bir rol seçtiğiniz zaman, listenin altındaki metin kutusunda değeri değiştirebilirsiniz. Etiket seçili rolü gösterir.

Metin kutusuna aralığı girin veya Veri aralığı seçin simge düğmesine tıklayarak iletişimi küçültün ve sonra fare ile aralığı seçin.

Açılış Değerleri, Kapanış Değerleri, Yüksek Değerleri, ve Düşük Değerleri'ni herhangi bir sıra ile seçin. Seçilmiş Hisse Senedi çizelgesi alt türü için sadece gerekli olan veri serilerinin aralıklarını belirleyin. Gereksinim duyduğunuz tüm aralıklar tabloda birbirine bitişik olmalıdır.

Açıklama

Açıklama, Veri Serileri iletişiminde özel aralıklardan belirlediğiniz ilk satırlardaki veya sütunlardaki etiketleri görüntüler. Eğer çizelgenizde açıklamalar yoksa, Açıklama "Satır 1,Satır 2, ..." veya "Sütun A, Sütun B, ..." gibi satır numarasına, veya sütun harfine karşılık gelen metinleri görüntüler.

Açıklama aralıktan alınan değeri gösterir, ki bunu Veri Aralığı iletişiminde Ad için aralık alanı içinden girebilirsiniz. Varsayılan giriş kapanış fiyatı sütununun, sütun başlığıdır.

Konum seçeneklerinden birini seçin. Çizelge tamamlandığı zaman, Biçim menüsünü kullanarak diğer konumları belirleyebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!