Dilim Çizelge Türü

Çizelge Sihirbazının ilk sayfasında bir çizelge türü seçebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Çizelge... seçeneğini seçin

Icon

Çizelge Ekle


Dilim

Bir dilim grafiği değerleri toplam dairenin dairesel dilimleri olarak gösterir. Yay uzunluğu, veya dilimin alanı, onun değeriyle doğru orantılıdır.

Dilim - bu alt tür sadece bir veri sütunu için, toplam dilimin parçalarını renkli alanlar olarak gösterir. Oluşturulmuş grafikte bir parçaya tıklatıp seçtikten sonra o dilimi ana gövdeden ayırabilir, veya tekrar geri birleştirebilirsiniz.

Ayrılmış Dilim - bu alt tür tüm dilimleri birbirinden ayrılmış görüntüler. Oluşturulan grafikte herhangi bir dilime tıklayıp seçerek onu daire merkezine doğru veya dairenin daha da dışına doğru taşıyabilirsiniz.

Halka - bu alt türde çoklu veri sütunları gösterilebilir. Her bir veri sütunu ortası delik bir halka şeklinde gösterilir. buradan da yeni veri sütunu gösterilebilir. Oluşturulan grafikte, çemberin dışındaki bir parçaya tıklatın, bu parçayı çember merkezinden dışarı doğru fareyle taşıyabilirsiniz.

Ayrılmış halka - bu alt türde dış kısımlar halkanın geri kalanından ayrılmış olarak görünürler. Oluşturulan grafikte, çemberin dışındaki bir parçaya tıklatın, bu parçayı çember merkezinden dışarı doğru fareyle taşıyabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!