Sütun ve Çubuk Çizelge Türü

Çizelge Sihirbazının ilk sayfasında bir çizelge türü seçebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Çizelge... seçeneğini seçin

Icon

Çizelge Ekle


Sütun

Bu tür bir çubuk çizelgesi veya dikey çubukları olan çubuk grafiği görüntüler. Her çubuğun yüksekliği onun değeriyle orantılıdır. X ekseni kategorileri ve y ekseni her kategorinin değerlerini gösterir.

Normal - Bu alt türde kategoriye ait olan bütün değerler birbirine bitişiktir. Ana amaç her bir verinin mutlak değerini diğerleriyle karşılaştırmaktır.

Yığılmış - Bu alt türde değerler birbirlerinin üzerine toplanarak yığılırlar. Bu grafik toplam kategori değeri ve her bir değerin kategoriye bireysel katkısının görüntülenmesine odaklanır.

Yüzde - Bu alt türde her bir veri değeri kategori toplamının yüzdesi olarak gösterilir. Ana amaç her değerin kategori toplamına bağıl katkısının görüntülenmesidir.

Veri değerlerinin 3-B görünüm kipini etkinleştirebilirsiniz. "Gerçekçi" şema size daha güzel bir 3-B görünüş oluşturur. "Basit" şeması diğer Ofis ürünlerinin görünümüne uyumlu bir görünüş oluşturur.

3-B çizelgeler için, Kutu, Silindir, Koni ve Piramit şekillerinden birini seçebilirsiniz.

Çubuk

Bu tür bir çubuk çizelgesi veya yatay çubukları olan çubuk grafiği görüntüler. Her çubuğun uzunluğu onun değeriyle orantılıdır. Y ekseni kategorileri ve x ekseni her kategorinin değerlerini gösterir.

Alt türler sütun türündeki çizelgelerde olduğu gibidir.

Lütfen bizi destekleyin!