Alan Çizelge Türü

Çizelge Sihirbazının ilk sayfasında bir çizelge türü seçebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Çizelge... seçeneğini seçin

Icon

Çizelge Ekle


Alan

Bir alan grafiği değerleri y ekseni üzerindeki noktalar olarak gösterir. X ekseni kategorileri gösterir. Her veri serisinin y değerleri birbirlerine çizgiyle bağlanır. İki çizgi arasındaki alan renklendirilir. Alan grafikleri bir kategori ile diğer kategori arasındaki farkları vurgulamaya odaklanır. Özellikle kategorilerin zaman içinde değişimini izlemek için yararlıdır.

Normal - Bu alt türde bütün y değerleri mutlak olarak gösterilir. İlk önce veri aralığındaki son sütunun verisini çizer, sonra son veri alanına bitişik olanı ve böyle devam eder, çizilen son grafik ilk sütun ile ilgili veri aralığıdır. bu yüzden eğer ilk sütunun verileri diğerlerine göre yüksek ise ilk sütun verisinin alanı diğerlerini gizleyecektir.

Yığılmış - Bu alt türde değerler birbirlerinin üzerine toplanarak yığılırlar. Bütün değerlerin görünür olması bu şekilde temin edilir, ve hiçbir veri kümesi diğerleri tarafından gizlenmez. Bununla birlikte y ekseni değerleri yığılmış alanların altındaki son veri sütunu haricinde, y ekseni veri serilerinin mutlak değerlerini göstermez.

Yüzde - Bu alt türde değerler birbirlerinin üzerine toplanarak yığılırlar ve kategori toplamının yüzdesi olarak ölçeklendirilirler.

Lütfen bizi destekleyin!