Kademeli Çizgi Özellikleri

Çizgilerin görüntülendiği çizelgelerde (Çizgi türü veya XY türü), düz çizgiler yerine noktaları adımlarla birleştirmeyi seçebilirsiniz. Bu adımların kontrolünde kullanılan bazı seçenekler.

Bu komuta erişmek...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Farklı adım türleri

Lütfen bizi destekleyin!