Yumuşak Çizgi Özellikleri

Çizgilerin görüntülendiği çizelgelerde (Çizgi türü veya XY türü), doğru çizgiler görüntülemek yerine eğrilerin görüntülenmesini seçebilirsiniz. Bu eğrilerin kontrolünde kullanılan bazı seçenekler.

Bu komuta erişmek...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Çizgi özelliklerini değiştirmek için

  1. Küp çubuk veya B-spline özelliklerinden birini seçin.

    Bunlar eğrinin görüntüsünü etkileyen matematiksel modellerdir. Eğriler polinomların dilimleri beraber birleştirilerek oluşturulur.

  2. İstiyorsanız çözünürlüğü ayarlayın. daha yüksek değerlerle daha yumuşak çizgiler elde edilir.

  3. B-spline çizgileri için istiyorsanız polinomların derecesini ayarların.

Lütfen bizi destekleyin!