Düzenleme

Grafikte veri serilerinin önceden belirlenmiş olan sırasını değiştirmenize olanak tanır.

Veri tablosundaki veri değişmeden kalır. Bu komutları yalnızca LibreOffice Calc içine bir çizelge eklediğiniz zaman seçebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)


Uyarı Simgesi

Bu işlev yalnızca sütunlarda görüntülenen verileriniz varsa kullanılabilir. Satırlarda veri görüntülemeye geçme olanağı yoktur.


Öne al

Seçili veri satırını öne getirir (sağa doğru).

Geriye gönder

Seçili veri serisini arkaya gönderir (sola doğru).

Lütfen bizi destekleyin!