Konumlandırma

Eksenin konumlanmasını kontrol eder.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Eksen - X Ekseni - Konumlandırma sekmesini seçin (Çizelgeler)


Eksen çizgisi

Diğer eksenin nerde keseceğini seçin: başlangıçta, sonda, belirlenen değerde, veya bir kategoride.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

Etiketler

Etiketleri yerleştir

Etiketlerin nereye yerleştirileceğini seçin: eksen yanına, eksen yanına (diğer taraf), başlangıç dışına, veya bitiş tarafının dışında.

Aralık işaretleri

Birincil:

İşaretlerin eksenin iç ya da dış tarafında olduğunu belirler. Her ikisini de birleştirmek olasıdır: bu durumda eksenin her iki tarafında da işaretler göreceksiniz.

İç

İşaretlerin eksenin iç tarafına yerleştirileceğini belirler.

Dış

İşaretlerin eksenin dış tarafına yerleştirileceğini belirler.

İkincil:

Bu alan, eksen işaretleri arasında işaretleme çizgilerini tanımlamak için kullanılır. Her iki alanı da etkinleştirmek olasıdır. Bunun sonucunda dışarıdan içeriye doğru bir işaretleme çizgisi oluşur.

İç

Küçük aralık işaretlerinin eksen çizgisinin iç tarafına yerleştirileceğini belirler.

Dış

İkincil aralık işaretlerinin eksenin dış tarafına yerleştirileceğini belirler.

Yer işaretleri

İşaretleri nereye yerleştireceğinizi seçin: etiketlerde, eksenlerde, veya eksenlerde ve başlıklarda.

Lütfen bizi destekleyin!