Y Ekseni

Y ekseni özelliklerini değiştirebilmek için, Y Ekseni iletişim penceresini açar.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)


Çizgi

Seçtiğiniz veya çizmek istediğiniz çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlayın. Çizgilere oklar ekleyebilir veya grafik sembollerini değiştirebilirsiniz.

Seçilen karakterlerin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Ölçekleme

X veya Y ekseninin ölçeklenmesini kontrol eder.

Konumlandırma

Eksenin konumlanmasını kontrol eder.

Hizalama

Eksenlerin veya başlık etiketlerinin hizalamasını düzenler.

Lütfen bizi destekleyin!