Açıklama

Bir açıklama için sınır, alan, ve karakter özelliklerini tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)


Çizgi

Seçtiğiniz veya çizmek istediğiniz çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlayın. Çizgilere oklar ekleyebilir veya grafik sembollerini değiştirebilirsiniz.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Şeffaflık

Seçili nesnenin dolgusuna uygulanacak şeffaflık seçeneklerini ayarlar.

Seçilen karakterlerin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Açıklama

Çizelgedeki göstergelerin konumlarını değiştirebileceğiniz ve görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceğiniz Göstere iletişim kutusunu açar.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!