Hizalama

Eksenlerin veya başlık etiketlerinin hizalamasını düzenler.

Bazı seçenekler her tür etiket için kullanılamaz. Örneğin, 2-B ve 3-B nesne etiketleri için farklı seçenekler bulunur.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Axis (Charts)


Etiketleri göster

Eksen başlıklarının görüntülenip gizleneceğini belirler.

Biçimlendirme araç çubuğundaki Eksen Başlığı Açık/Kapalı simgesi bütün eksenlerin etiketleme özelliğini açar ya da kapatır.

Simge

Göster/Gizle Eksen Açıklamaları

Metni çevir

Hücre içeriğindeki metin yönünü belirler. ABCD düğmelerinden birine tıklayarak gerekli yönü seçebilirsiniz.

ABCD tekerleği

tekerlek üzerindeki herhangi bir yere tıklanarak metin yönü değerini belirler. "ABCD" harfleri yeni ayarlara karşılık gelecek şekilde görüntülenir.

ABCD düğmesi

Hücre içerikleri için dikey metin yönelimini belirler.

Not Simgesi

Eğer dikey bir x-ekseni başlığı belirlerseniz, metin x-ekseni çizgisi tarafından kesilebilir.


Derece

Metin yönelim açısını elle girmenize imkan tanır.

Metin akışı

Veri etiketi için metin akışını bu alandaki kontroller ile ayarlarsınız.

Basamakla

Hücrelerdeki metnin diğer hücrelerle üst üste gelebileceğini belirler. Bu, özellikle yeterli boşluk olmadığı durumlar için yararlıdır. Bu seçenek farklı başlık yönleri ile kullanılamaz.

Sonlandır

Bir metin kesmesine imkan tanır.

Aşağıdaki seçenekler bütün grafik türlerinde kullanılamaz:

Düzenle

Bu sekmedeki seçenekler sadece 2-B çizelgelerde kullanılır. Biçim - Eksen - Y Ekseni veya X Ekseni altında bulunur. Bu alanda, X veya Y eksenlerindeki sayı etiketleri için hizalama şeklini belirleyebilirsiniz.

Döşe

Eksendeki sayıları yan yana ayarlar.

Yukarı/aşağı hizalama

Eksende sayıları yayar, çift sayılar tek sayılardan altta olacak şekilde yayılır.

Aşağı/yukarı hizalama

Eksende sayıları yayar, tek sayılar çift sayılardan altta olacak şekilde yayılır.

Otomatik

Eksendeki sayıları otomatik düzenler.

Not Simgesi

Çizelge boyutu çok küçükse etiketlerin görüntülenmesinde problemler artar. Görünümü büyüterek veya yazı tipi boyutunu küçülterek bundan sakınabilirsiniz.


Metin Yönü

Karmaşık metin yerleşimi (CTL) kullanan bir paragraf için metin yönü ayarlanır. Bu özellik sadece karmaşık metin çıktısı aktif ise uygulanabilir.

Lütfen bizi destekleyin!