Başlık

Seçilmiş başlığın özelliklerini düzenler veya bütün başlıkları birlikte düzenler.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Nesne Özellikleri - Başlık iletişimini seçin (Çizelgeler)


Çizgi

Seçtiğiniz veya çizmek istediğiniz çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlayın. Çizgilere oklar ekleyebilir veya grafik sembollerini değiştirebilirsiniz.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Şeffaflık

Seçili nesnenin dolgusuna uygulanacak şeffaflık seçeneklerini ayarlar.

Seçilen karakterlerin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Hizalama

Çizelge başlığının hizalamasını değiştirir.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!