Veri Serileri

Seçilmiş olan veri serilerinin özelliklerini değiştirmek için bunu kullanın. İletişim sadece bir veri serisi seçili olduğu zaman, Biçim - Nesne Özellikleri menüsü seçildiğinde görüntülenir. Bazı menü girişleri sadece 2-B veya 3-B çizelgelerde kullanılır.

note

Burada yapılan herhangi bir değişiklik tüm veri serilerini etkiler. Örneğin, renk değiştirirseniz, bu seriye ait bütün elemanların rengi değişir.


Bu komuta erişmek...

Biçim - Nesne Özellikleri - Veri Serileri iletişimini seçin (Çizelgeler)


Çizgi

Seçtiğiniz veya çizmek istediğiniz çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlayın. Çizgilere oklar ekleyebilir veya grafik sembollerini değiştirebilirsiniz.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Şeffaflık

Seçili nesnenin dolgusuna uygulanacak şeffaflık seçeneklerini ayarlar.

Seçilen karakterlerin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Veri Etiketleri

Veri etiketlerini ayarlayacağınız Veri Etiketleri penceresini açar.

Y Hata Çubukları

2B çizelgeler için hata çubuğunu görüntülemek için X veya Y Hata Çubuğu penceresini kullanın.

Seçenekler

Özel çizelge tipleri için bazı seçenekleri ayarlamak için bu iletişim penceresi kullanılır. Seçenekler iletişiminin içeriği çizelge türüne göre değişir.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!