Izgaralar

Eksenlere ızgaralar tanımlayarat eksenleri bölümlere ayırabilirsiniz. Bu size, çizelge üzerinde özellikle büyük çizelgeler üzerinde çalışıyorsanız, daha iyi bir görünüm sağlar.Y ekseni öntanımlı olarak aktif olan ana ızgaradır.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Izgaralar (Grafikler) menü öğesini seçin

Biçimlendirme çubuğunda, tıkla

Yatay Kılavuz Çizgileri Açık/Kapalı

Yatay Izgaralar

Simge

Dikey Izgaralar


Birincil ızgaralar

Ana ızgara olarak belirlenecek ekseni belirler.

X ekseni

Çizelge X eksenine ızgara çizgileri ekler.

Biçimlendirme çubuğundaki Dikey Izgaralar simgesi, X ekseni için ızgara ekranının görünürlüğünü değiştirir. Üç durum arasında geçiş yapar: ızgara yok, ana ızgara ve hem ana hem de küçük ızgaralar görüntülenir. Değişiklik Ekle - Izgaralar'daki onay kutularını etkileyecektir.

Simge

Yatay Izgaralar

Y ekseni

Çizelgede Y eksenine ızgara çizgileri ekler.

Biçimlendirme çubuğundaki Yatay Izgaralar simgesi, Y ekseni için ızgara ekranının görünürlüğünü değiştirir. Üç durum arasında geçiş yapar: ızgara yok, ana ızgara ve hem ana hem de küçük ızgaralar görüntülenir. Değişiklik Ekle - Izgaralar'daki onay kutularını etkileyecektir.

Simge

Dikey Izgaralar

Z ekseni

Çizelgenin Z eksenine ızgara çizgileri ekler. Bu seçenek sadece 3-B çizelgeler ile çalışıyorsanız kullanılabilir.

İkincil ızgaralar

Her bir eksene ikincil ızgara çizgisi eklemek için bu alanı kullanın. Eksene ikincil ızgaralar eklenmesi birincil ızgaralar arasındaki aralığı azaltır.

X ekseni

X eksenini alt bölümlere ayırmak için ızgara çizgileri ekler.

Y ekseni

Y eksenini altbölümlere ayıran ızgara çizgileri ekler.

Z ekseni

Z eksenini daha küçük bölümlere ayıran ızgara çizgileri ekler. Bu seçenek sadece 3-B çizelgeler ile çalışıyorsanız kullanılabilir.

Lütfen bizi destekleyin!