Seçenekler

Özel çizelge tipleri için bazı seçenekleri ayarlamak için bu iletişim penceresi kullanılır. Seçenekler iletişiminin içeriği çizelge türüne göre değişir.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Nesne Özellikleri - Veri Serileri - Seçenekler sekmesini seçin (Çizelgeler)


Veri serilerini buna hizala:

Bu alanda iki Y ekseni ölçek kipinden birini seçebilirsiniz. Eksenler için verilen özellikler ve ölçekler ayrı ayrı ayarlanabilir.

Birincil Y ekseni

Bu seçenek varsayılan olarak aktiftir. Bütün veri serileri birincil Y eksenine göre ayarlanır.

İkincil Y ekseni

Y ekseninin ölçeğini değiştirir. Bu eksen en azından bir veri serisi ona atanmışsa ve eksen görünümü aktifse görüntülenebilir.

Ayarlar

Bu alanda bir çubuk diyagramı için, ayarları belirleyebilirsiniz. Yapılmış olan değişiklikler sadece seçilmiş olan verilere değil bütün veri serilerine uygulanır.

Aralık

Sütunlar arasındaki aralığı yüzde cinsinden ayarlar. Azami aralık %600'dür.

Basamakla

Yığılmış veri serileri için gerekli ayarları belirlersiniz. -100 ve +100% arasında bir değer seçebilirsiniz.

Bağlantı Çizgileri

"Yığılmış" ve "Yüzde" sütun (dikey çubuk) çizelgelerinde, Sütunları birbirine bağlayan çizgiler görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin.

Yan yana çubukları göster

Eğer bir çubuk grafiğinde iki eksen gösteriliyorsa, ikinci eksene bağlanmış veri serileri yanında, bazı veri serileri ilk eksene bağlanmışsa bu veri serileri bağımsız olarak, diğerlerinin üzerine yığılmış gösterilirler.

Sonuç olarak, ilk y-eksenine yerleştirilen çubuklar ikinci y-eksenine eklenmiş çubuklar tarafından kısmen veya tamamen gizlenirler. Bundan sakınmak için, yan yana çubukları göster seçeneğini etkin yapmalısınız. Değişik veri serilerinden olan çubuklar sadece bir eksene iliştirilmiş ise görüntülenirler.

Saat yönüne

Dilim ve halka grafiklerinde kullanılır. Dilim çizelgelerindeki parçaların yerleşimi için varsayılan yön saat yönünün tersidir. Saat yönüne onay kutusunun seçimiyle parçaların çizimi ters yöne çevrilir.

Başlama açısı

Dilim ve halka grafiklerinde başlama açısını ayarlamak için, çemberin etrafındaki küçük noktayı çember boyunca sürükleyin, veya çember üzerindeki herhangi bir noktaya tıklayın. Başlama açısı çizilecek ilk parçanın matematiksel açı pozisyonudur. 90 derece değeri ilk parçayı saat 12 yönünde çizer. 0 derece saat 3 pozisyonunda başlar.

Not Simgesi

Eski sürüm ile yaratılmış 3-B dilim ve halka grafiklerinde, varsayılan başlama açısı 90 derece yerine 0 derecedir. Yeni ve eski 2-B çizelgelerde varsayılan başlama açısı 90 derecedir.


Not Simgesi

Başlama açısını veya yönünü değiştirdiğiniz zaman, değişen değerleri sadece bu sürüm (3.0) görüntüler. Aynı belgeyi Eski sürümler varsayılan değerlere göre görüntüler ve ayarların etkisi yoktur: Daima saat tönü tersine ve 90 derece başlama açısı (2-B dilim grafiği) veya 0 derece (3-B dilim grafiği).


Derece

Başlama açısını 0 ve 359 derece arasında girin. Ayrıca görüntülenen değeri değiştirmek için oklara tıklatabilirsiniz.

Eksik değerleri çiz.

Bazen çizelgede görülen veri serilerinin değerleri eksik olabilir. Değişik seçeneklerden eksik değerlerin nasıl çizdirileceğini seçebilirsiniz. Bu seçenek sadece bazı çizelge türleri içindir.

Boşluk bırak

Eksik bir değer için bir veri gösterilmeyecektir. Bu Sütun, Çubuk, Çizgi ve Ağ gibi çizelge türleri için öntanımlıdır.

Sıfır varsay

Eksik bir değer için, y-değeri sıfır olarak gösterilecektir. Bu Alan tipi çizelgeler için öntamımlıdır.

Devam etme satırı

Eksik bir değer için, komşu değerlerden yapılan aradeğerleme değeri gösterilecektir. Bu XY tipi çizelgeler içi öntanımlıdır.

Gizli hücrelerin değerlerini içer

Kaynak hücre aralığındaki mevcut gizlenmiş hücrelerin değerlerini göstermek için işaretleyin.

Gösterge girdisini gizle

Seçili veri serisi veya veri noktası için gösterge girdisini gösterme.

Lütfen bizi destekleyin!