X/Y Hata Çubukları

2B çizelgeler için hata çubuğunu görüntülemek için X veya Y Hata Çubuğu penceresini kullanın.

Bir veri serisinin elemanı seçildiğinde, bu komut sadece seçili veri serisi üzerinde çalışır. Hiçbir eleman seçilmemişse, bu komut bütün veri serilerinnin üzerinde çalışır.

Bu komuta erişmek...

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)


Bir hata çubuğu x/y - NegatifHataDeğerin'den x/y + PositifHataDeğeri'ne uzanan bir çizgidir. Bu terimde x veya y veri noktasının değeridir. "Standart sapma" seçildiği zaman, x veya y veri serilerinin ortalama değeridir. NegatifHataDeğeri ve PositifHataDeğeri tam olarak verilir veya hata çubuğu fonksiyonu ile hesaplanır.

Not Simgesi

Ekle - X/Y Hata Çubukları menü komutları sadece 2-B çizelgeler için geçerlidir.


Hata kategorisi

Hata Kategorisi alanında, hata kategorisinde çeşitli yollar ile görüntüleme seçeneklerine sahip olursunuz.

İşlev Yok

Hata çubuklarını gösterme.

Sabit Değer

Parametreler alanında belirttiğiniz sabit değerlerini görüntüler.

Yüzde

Yüzde olarak görüntüler. Görüntüleme karşılık gelen veri noktasına göre olur. Parametre aralığında yüzde olarak ayarlayın.

İşlevler

Hata çubuklarını hesaplamak için bir fonksiyon seçin.

Standart Hata: Standart hatayı görüntüler.

Varyans: Veri noktası sayısı ve karşılık gelen veri noktaları değerlerinden hesaplanan varyansı görüntüler.

Standart Sapma: Standart sapmayı görüntüler (varsayansın karekökünü). Diğer fonksiyonlardan farklı olarak hata çubukları ortalamanın üzerinde bulunur.

Hata Sınırı: Veri gurubundaki en yüksek değere göre en yüksek hata sınırı yüzdesini görüntüler. Parametreler alanından yüzde olarak ayarlayın.

Hücre aralığı

Pozitif ve negatif hata çubukları değerlerini almak için, hücre aralığına tıklayın ve aralığı seçin.

Veri Tablosundan

Kendisine ait verisi bulunan bir çizelgede değerler çizelge veri tablosunda girilebilir. Veri Tablosu iletişim penceresi Pozitif X veya Y-Hata-Çubukları ve Negatif X veya Y-Hata-Çubukları başlığına sahip ek sütunlar görüntüler.

Her ikisi için aynı değer

Pozitif hata değerlerini negatif hata değerleri olarak kullanmak mümkündür. Sadece "Pozitif (+)" liste kutusundaki değerin değiştirilmesiyle, "Negatif (-)" liste kutusuna değerler otomatik kopyalanır.

Hata Göstergesi

Hata göstergesini belirler.

Pozitif ve Negatif

Pozitif ve negatif hata çubuklarını görüntüler.

Pozitif

Sadece pozitif hata çubuklarını görüntüler.

Negatif

Sadece negatif hata çubuklarını görüntüler.

Lütfen bizi destekleyin!