Eksenler

Grafikte görüntülenecek eksenleri belirler.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Eksenler (Grafikler)


Büyük eksen

X ekseni

X eksenini bölümlenmiş bir çizgi halinde görüntüler.

Y ekseni

Y eksenini bölümlenmiş bir çizgi halinde görüntüler.

Z ekseni

Z eksenini bölümlenmiş bir çizgi halinde görüntüler. Bu eksen sadece 3-B çizelgelerde görüntülenebilir.

İkincil eksen

Bu alanı çizelgenize ikinci bir eksen eklemek için kullanın. Eğer bir veri serisi zaten bu eksene atanmışsa, LibreOffice otomatik olarak ekseni ve açıklamasını gösterir. Bu özelliği daha sonra kapatabilirsiniz. Eğer bu eksen için herhangi bir veri atanmamışsa ve bu alanı etkinleştirirseniz, ilk X eksenindeki değerler ikinci X eksenine de uygulanır.

X ekseni

Çizelgede ikincil bir X ekseni görüntüler.

Y ekseni

Çizelgede ikincil bir Y ekseni görüntüler.

Öneri Simgesi

Ana eksen ve ikincil eksen farklı ölçeklerde olabilir. Örneğin, ana ekseni 2 cm. ve ikincil ekseni 1,5cm. olarak ayarlayabilirsiniz.


Lütfen bizi destekleyin!