Veri Etiketleri

Veri etiketlerini ayarlayacağınız Veri Etiketleri penceresini açar.

Bir veri serisinin elemanı seçildiğinde, bu komut sadece seçili veri serisi üzerinde çalışır. Hiçbir eleman seçilmemişse, bu komut bütün veri serilerinnin üzerinde çalışır.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Veri Etiketleri (Grafikler) menü öğesini seçin

Biçim - Nesne Özellikleri - Veri Noktası/Veri Serileri - Veri Etiketleri sekmesini seçin (veri serileri ve veri noktası için) (Çizelgeler)


Değeri sayı olarak göster

Veri noktaları yanında mutlak değerlerini gösterir.

Sayı biçimi

Sayı biçimi seçebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Değeri yüzde olarak göster

Her sütundaki veri noktalarının yüzdesini gösterir.

Yüzde biçimi

Yüzde biçimi seçebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Kategoriyi göster

Veri noktaları metin etiketlerini görüntüler.

Açıklama anahtarını göster

Her bir veri etiketi yanında açıklama simgelerini gösterir.

Ayraç

Aynı nesne için çoklu metinler arasında kullanılacak ayracı seçin.

Yerleşim

Veri etiketlerinin nesnelere göre yerleşimini buradan seçin.

Metin Yönü

Karmaşık metin yerleşimi (CTL) kullanan bir paragraf için metin yönü ayarlanır. Bu özellik sadece karmaşık metin çıktısı aktif ise uygulanabilir.

Metni çevir

Veri başlıkları için metin rotasyonunu ayarlamak için kadranın içine tıklayınız.

Veri etiketleri için saat yönü tersine dönüş açısı girin.

Lütfen bizi destekleyin!