Bu işleve erişme...

Görünüm - Çizelge Veri Tablosu menüsünü seçin (Çizelgeler)

Biçimlendirme çubuğunda, tıkla

Simge

Çizelge Verisi

Ekle - Başlıklar (Çizelgeler) seçin

Ekle - Gösterge (Grafikler) menü öğesini seçin

Biçim - Açıklama - Konum sekme sayfasını seçin (Çizelgeler)

Ekle - Veri Etiketleri (Grafikler) menü öğesini seçin

Biçim - Nesne Özellikleri - Veri Noktası/Veri Serileri - Veri Etiketleri sekmesini seçin (veri serileri ve veri noktası için) (Çizelgeler)

Ekle - Eksenler (Grafikler) menü öğesini seçin

Ekle - Izgaralar (Grafikler) menü öğesini seçin

Biçimlendirme çubuğunda, tıkla

Yatay Kılavuz Çizgileri Açık/Kapalı

Yatay Izgaralar

Simge

Dikey Izgaralar

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Ekle - Eğilim Çizgileri (Çizelgeler) menüsünü seçin

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

Biçim - Nesne Özellikleri - Veri Noktası iletişimini seçin (Çizelgeler)

Biçim - Nesne Özellikleri - Veri Serileri iletişimini seçin (Çizelgeler)

Biçim - Nesne Özellikleri - Veri Serileri - Seçenekler sekmesini seçin (Çizelgeler)

Choose Format - Title (Charts)

Biçim - Nesne Özellikleri - Başlık iletişimini seçin (Çizelgeler)

Biçim - Nesne Özellikleri - Başlık iletişimini seçin (Çizelgeler)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

Biçim - Eksen - Y Ekseni - Ölçek sekmesini seçin (Çizelgeler)

Biçim - Eksen - X Ekseni - Konumlandırma sekmesini seçin (Çizelgeler)

Biçim - Eksen - Y Ekseni - Konumlandırma sekmesini seçin (Çizelgeler)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

Biçim - Çizelge Duvarı - Çizelge iletişim kutusunu seçin (Çizelgeler)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

Biçimlendirme çubuğunda, tıkla

Simge

Çizelge Türünü Düzenle

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

Simge

Yatay Izgaralar

Simge

Göster/Gizle Eksen Açıklamaları

Simge

Dikey Izgaralar

Icon

Çizelge Ekle

Ekle - Çizelge... seçeneğini seçin

Icon

Çizelge Ekle

Ekle - Çizelge... seçeneğini seçin

Icon

Çizelge Ekle

Bir çizelge üzerine çift tıklayın, sonra Biçim - Veri Aralıkları menüsünü seçin

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Lütfen bizi destekleyin!