Resim Çubuğu

Resim çubuğu sayfa içine bir görüntü eklendiğinde ya da seçildiğinde görüntülenir.

Image Filter

Görüntü çubuğu üzerindeki bu simge seçili resim üzerinde çeşitli süzgeçler kullanabildiğiniz Grafik Süzgeci çubuğunu açar.

Icon Filter

Süzgeç

Grafik Kipi

Seçilen grafik nesnesi için görünüm özelliklerini listeler. Mevcut belgedeki gömülü ya da bağlantılı grafik nesnesi değiştirilmeyecektir, sadece nesnenin görünümü değiştirilecektir.

Hücre Biçemleri

Grafik kipi

Renk

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Şeffaflık

Grafik nesnesinin şeffaflığını belirtir. Değerler %0 (tamamen opak) ile +%100 (tamamen şeffaf) arasında olabilir.

Simge

Şeffaflık

Kırp

Eklenmiş resmin kırpılmasına olanak sağlar. Sadece gösterim kırplır, eklenmiş resim değil. Kırpılamın etkinleştirilebilmesi için bir resim seçilmelidir.

Impress ve Draw'da simgeye tıklandığınızda iletişim penceresi gösterilmez, sekiz tane kırpışan tutamak görürsünüz. Eğer kırma için iletişim penceresi kullanmak istiyorsanız, seçilen bir resmin içerik menüsünü açın ve Görüntüyü Kırp'ı seçin.

Resmi kırpmak için sekiz kırpma tutacağından herhangi birini sürükleyin.

Simge

Kırp

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

From toolbars:

Icon Anchor

Anchor

En Öne getir

Seçili nesneyi diğerlerinin önüne getirecek şekilde yığınlama sırasını değiştirir.

Icon Bring to Front

En Öne Getir

En Alta Gönder

Seçili nesneyi yığınlama sıralamasında diğer nesnelerin en arkasına taşır.

Icon Send to Back

En Alta Gönder

Önalana

Seçili nesneyi metnin önüne taşır.

Icon To Foreground

Önplana

Arkaplana

Seçili nesneyi metnin arkasına taşır.

Icon To Background

Arkaplana

Hizalama

Seçili nesnelerin hizalamasında değişiklik yapar.

Simge

Hizalama

Lütfen bizi destekleyin!