Durum Çubuğu

Durum Çubuğu geçerli sayfa hakkında bilgileri görüntüler.

Belgedeki sayfa numarası

Bir çalışma sayfasındaki, geçerli sayfanın numarasını ve belgedeki toplam sayfa numarasını görüntüler.

Mevcut Sayfa Biçemi

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Yakınlaştır

Mevcut sayfa gösterim yakınlaştırma katsayısını belirtir.

Üzerine Yazma Kipi

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Seçim Kipi

Switches between different selection modes.

Belgeyi Değiştirmek

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Sayısal İmza

Sayısal İmzalara da bak.

Standart Formül, Tarih/Saat, Hata İkazı

Geçerli belge hakkında bilgi görüntüler. Varsayılan olarak, Seçili hücrelerin içeriklerinin TOPLAM'ı görüntülenir.

Lütfen bizi destekleyin!