Çizim Nesnesi Özellik Çubuğu

Çizim Nesnesi Özellikleri Çubuğu seçilmiş sayfa içinde bulunan nesneler için biçimlendirme ve hizalama komutlarını içerir.

Çizgi

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Icon Line

Çizgi

Ok Biçemi

Ok Başlıkları araç çubuğunu açar. Seçilli satırın sonundaki biçemi belirlemek için gösterilen sembolleri kullanın.

Icon Line Ends

Ok Biçemi

Çizgi Biçemi

Kullanmak istediğiniz çizgi biçemini seçin.

Simge

Çizgi Biçemi

Çizgi Genişliği

Çizgi için bir kalınlık seçin. Bir ölçü birimi de ekleyebilirsiniz. Sıfır kalınlık çıktı medyada tek piksellik bir saç teline benzeyecektir.

Simge

Çizgi Kalınlığı

Çizgi Rengi

Çizgi için bir renk seçin.

Simge

Çizgi Rengi

Alan

Seçili çizim nesnesinin dolum özelliklerini ayarlayın.

Icon Area

Alan

Arkaplan Rengi

Seçili çizim nesnesine uygulamak istediğiniz doldurma türünü seçin.

Simge

Yüzey Biçemi/Dolgusu

Döndür

Seçili nesneyi döndürür.

Simge

Döndür

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Anchor

En Öne getir

Seçili nesneyi diğerlerinin önüne getirecek şekilde yığınlama sırasını değiştirir.

Icon Bring to Front

En Öne Getir

En Alta Gönder

Seçili nesneyi yığınlama sıralamasında diğer nesnelerin en arkasına taşır.

Icon Send to Back

En Alta Gönder

Önalana

Seçili nesneyi metnin önüne taşır.

Icon To Foreground

Önplana

Arkaplana

Seçili nesneyi metnin arkasına taşır.

Icon To Background

Arkaplana

Hizalama

Seçili nesnelerin hizalamasında değişiklik yapar.

Simge

Hizalama

Lütfen bizi destekleyin!