Araç Çubuğu

Bu alt menü hesap tablosu içinde kullanabilecek araç çubuklarını listeler.Bu konu LibreOffice varsayılan araç çubuğu düzenini açıklar.

Standart Çubuk

Standart Çubuk bütün LibreOffice uygulamalarında kullanılmaktadır.

Biçimlenlendirme Çubuğu

Biçimlendirme çubuğu elle biçimlendirme de uygulanabilecek temel komutları içerir.

Araçlar Çubuğu

Araç çubuğu çoğunlukla kullanılan komutlara erişmek için kullanılır.

Formül Çubuğu

Formül girmek için bu çubuğu kullanabilirsiniz.

Çizim Çubuğu

Çizim çubuğu çoğunlukla düzenleme araçlarını içerir. Ek komutları içeren bir araç çubuğunu açmak için sonraki ok simgesini tıklayın.

Resim Çubuğu

Resim çubuğu sayfa içine bir görüntü eklendiğinde ya da seçildiğinde görüntülenir.

Çizim Nesnesi Özellik Çubuğu

Çizim Nesnesi Özellikleri Çubuğu seçilmiş sayfa içinde bulunan nesneler için biçimlendirme ve hizalama komutlarını içerir.

Metin Biçimlendirme Çubuğu

İmleç metin kutusu ya da çizim nesnesi gibi bir metin nesnesinin içerisinde iken görüntülenen Metin Biçimlendirme Çubuğu, biçimlendirme ve hizalama komutlarını içerir.

Yazdırma Önizleme Çubuğu

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Durum Çubuğu

Durum Çubuğu geçerli sayfa hakkında bilgileri görüntüler.

Ekle

Ekle araç çubuğunu açmak için simgenin yanındaki oka tıklayın, bu araç çubuğu yardımıyla geçerli belgeye, grafik ve özel karakterler ekleyebilirsiniz.

Sınıflandırma Çubuğu

Sınıflandırma çubuğu güvenli belge işlemek için gerekli araçları içerir.

Sınıflandırma araç çubuğu, BAF kategori politikasına ve BAILS düzeylerine göre belgenin güvenliğini seçmede yardımcı olacak liste kutuları içerir. LibreOffice, sınıflandırma ilkesini belge üst verileri olarak saklamak için belge özelliklerinde (Dosya - Özellikler, Özel özellikler sekmesi) özel alanlar ekleyecektir.

Görünüm - Araç Çubukları menüsüne gidin ve Sınıflandırma'yı seçin

Please support us!