Araç Çubuğu

Bu alt menü, hesap tablolarında bulunan araç çubuklarını listeler. Bu genel bakış, LibreOffice için varsayılan araç çubuğu yapılandırmasını açıklar.

Standart Çubuk

Standart Çubuk bütün LibreOffice uygulamalarında kullanılmaktadır.

Biçimlenlendirme Çubuğu

Biçimlendirme çubuğu elle biçimlendirme de uygulanabilecek temel komutları içerir.

Araçlar Çubuğu

Araç çubuğu çoğunlukla kullanılan komutlara erişmek için kullanılır.

Formül Çubuğu

Formül girmek için bu çubuğu kullanabilirsiniz.

Çizim Çubuğu

Çizim çubuğu çoğunlukla düzenleme araçlarını içerir. Ek komutları içeren bir araç çubuğunu açmak için sonraki ok simgesini tıklayın.

Bul Çubuğu

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Resim Çubuğu

Resim çubuğu sayfa içine bir görüntü eklendiğinde ya da seçildiğinde görüntülenir.

Çizim Nesnesi Özellik Çubuğu

Çizim Nesnesi Özellikleri Çubuğu seçilmiş sayfa içinde bulunan nesneler için biçimlendirme ve hizalama komutlarını içerir.

Metin Biçimlendirme Çubuğu

İmleç metin kutusu ya da çizim nesnesi gibi bir metin nesnesinin içerisinde iken görüntülenen Metin Biçimlendirme Çubuğu, biçimlendirme ve hizalama komutlarını içerir.

Yazdırma Önizleme Çubuğu

Dosya - Yazdırma Önizleme menüsünü seçtiğinizde Yazdırma Önizleme çubuğu görüntülenir.

Durum Çubuğu

Durum Çubuğu geçerli sayfa hakkında bilgileri görüntüler.

Ekle

Ekle araç çubuğunu açmak için simgenin yanındaki oka tıklayın, bu araç çubuğu yardımıyla geçerli belgeye, grafik ve özel karakterler ekleyebilirsiniz.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Lütfen bizi destekleyin!