Çalışma Sayfası

Bu menüde bir sayfayı ve ögelerini değiştirmek ve yönetmek için kullanılan komutlar yer alır.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Sheet.


Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

Satırlar Ekle

Etkin hücrenin altına veya üstüne bir satır ekler. Eklenecek satır sayısı seçilen satır sayısına bağlıdır. Eğer hiç satır seçilmezse bir satır eklenir. Mevcut satırlar aşağı kaydırılır.

Sütunlar

Etkin hücrenin soluna veya sağına sütunlar ekler. Eklenecek sütun sayısı seçilen sütunlara bağlıdır. Hiç sütun seçilmezse bir sütun eklenir. Mevcut sütunlar sağa kaydırılır.

Sayfa Sonu Ekle

Bu komut verilerinizin istediğiniz gibi sayfalandırılarak, basılabilmesi için elle satır ve sütun sonları ekler. Etkin hücrenin üstünde yatay bir sayfa sonu, solunda dikey bir sayfa sonu oluşturabilirsiniz.

Delete Cells

Seçilen hücreleri, sütunları veya satırşarı tamamen siler. sağda veya allta kalan hücreler boşluğu doldururlar. Seçimi sil seçeneğinin saklandığına ve pencere yeniden çağrıldığında geri yüklendiğine dikkat edin.

Deletes the selected rows.

Deletes the selected columns.

Sayfa Kesmesini Sil

Silmek istediğiniz elle sonlandırmanın tipini seçin.

Insert Sheet

Yeni bir çalışma sayfasına eklenmek için kullanılacak yeni seçenekler tanımlar. Yeni bir çalışma sayfası oluşturabilir veya dosyadan var olan bir çalışma sayfasını ekleyebilirsiniz.

Insert Sheet at End

Adds a new sheet at end of the spreadsheet document.

Insert Sheet from file

Başka bir çalışma sayfası belgesinden sayfa ekler.

External Links

Çalışılmakta olan belgeye bir HTML, Calc, CSV veya Excel dosyasını bağlantı olarak ekler. Veri adlandırılmış bir aralık içinde olmalıdır.

Delete Sheet

Deletes the current sheet or selected sheets.

Clear Cells

Etkin hücredeki veya hücre aralığındaki hücre içeriklerinin silineceğini belirler. Şayet birden fazla çalışma sayfası seçilmiş ise tüm sayfalarda etkilenecektir.

Cycle Cell Reference Types

Cycles between absolute and relative addressing of cell reference in the formula.

Fill Cells

Hücrelere içeriği otomatik doldurur.

Adlandırılmış Aralıklar ve İfadeler

Hesap tablosu belgenizde farklı bölgeleri adlandırmanızı sağlar. Farklı alanları isimlendirerek, hesap tablolarında kolayca gezinebilir ve özel bilgileri bulabilirsiniz.

Adlandırılmış Aralıklar ve İfadeler

Hesap tablosu belgenizde farklı bölgeleri adlandırmanızı sağlar. Farklı alanları isimlendirerek, hesap tablolarında kolayca gezinebilir ve özel bilgileri bulabilirsiniz.

Sheet Comment Menu

Opens a submenu with comments commands.

Rename Sheet

Bu komut görüntülenmekte olan çalışma sayfanıza yeni bir ad verebileceğiniz pencere açar.

Hide Sheet

Hides the sheet.

Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Navigate Menu

Opens a submenu to navigate between sheets.

Sheet Tab Color

Opens a color selector window where you can assign a color to the sheet tab.

Sheet Events

LibreOffice Calc specific sheet events. You can assign a macro to each sheet event.

Lütfen bizi destekleyin!