Çalışma Sayfası

Bu menüde bir sayfayı ve ögelerini değiştirmek ve yönetmek için kullanılan komutlar yer alır.

Satırlar Ekle

Etkin hücrenin altına veya üstüne bir satır ekler.

Sütunlar Ekle

Etkin hücrenin soluna veya sağına sütunlar ekler.

Sayfa Sonu Ekle

Bu komut verilerinizin istediğiniz gibi sayfalandırılarak, basılabilmesi için elle satır ve sütun sonları ekler. Etkin hücrenin üstünde yatay bir sayfa sonu, solunda dikey bir sayfa sonu oluşturabilirsiniz.

Hücre sil

Seçilen hücreleri, sütunları veya satırşarı tamamen siler. sağda veya allta kalan hücreler boşluğu doldururlar. Seçimi sil seçeneğinin saklandığına ve pencere yeniden çağrıldığında geri yüklendiğine dikkat edin.

Sayfa Kesmesini Sil

Silmek istediğiniz elle sonlandırmanın tipini seçin.

Dolgu

Hücrelere içeriği otomatik doldurur.

İçerikleri Silme

Etkin hücredeki veya hücre aralığındaki hücre içeriklerinin silineceğini belirler. Şayet birden fazla çalışma sayfası seçilmiş ise tüm sayfalarda etkilenecektir.

Çalışma Sayfasını Taşı veya Kopyala

Sayfayı yeni bir yere veya belgeye taşır veya kopyalar.

Çalışma Sayfasını Göster

Gizle komutu ile daha önceden gizlenmiş olan çalışma sayfalarını görüntülenir.

Çalışma Sayfasını Sil

Çalışılan sayfayı silme onayından sonra siler.

Sayfa Sekme Rengi

Çalışma sayfası sekmesine renk atayabileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Sayfa Olayları

Program olaylarına makrolar atar. Atanmış makrolar seçili olay her oluştuğunda otomatik çalışır.

Lütfen bizi destekleyin!