Veri

Geçerli sayfadaki verileri düzenlemek için Veri menü komutlarını kullan. Verileri sıralayabilir, sınıflandırabilir ve süzebilir, sonuçları hesaplayabilir, özetleyebilir ve bir özet tablo oluşturabilirsiniz.

Sort

Belirlemiş olduğunuz kriterlere göre seçilmiş satırları sıralar. LibreOffice veritabanı aralıklarını otomatik olarak tanır ve seçer.

Artan Sıralama

Metin alanları alfabetik olarak sıralanır, sayısal alanlar sayılara göre sıralanır.

Azalan Sıralama

Metin alanları alfabetik olarak sıralanır, sayısal alanlar sayılara göre sıralanır.

AutoFilter

Seçilmiş hücre alanını otomatik olarak süzer, ve bir-satırlı liste kutuları yaratır. Bu liste kutularından görüntülemek istediğiniz öğeleri seçebilirsiniz.

More Filters

Veriyi süzmek için komutları görüntüler.

Define Range

Çalışma sayfanızda seçilmiş olan hücre aralığından bir veritabanı alanı tanımlar.

Select Range

Veri - Aralık Tanımla yoluyla tanımlamış olduğunuz veritabanlarından bir veritabanı aralığı seçer.

Aralığı Yenile

Harici veritabanından eklenmiş olan bir veri aralığını günceller. Çalışma sayfasındaki veri harici veri kaynağındaki, veri ile eşleştirilerek güncellenir.

Veri Pilotu

Bir veri pilotu çok miktardaki verinin özetini sunar. Verinin farklı özetlerini görüntülemek için veri pilotunu yeniden düzeltebilirsiniz.

Calculate

Commands to calculate formula cells.

Validity

Seçilmiş olan hücre veya hücre aralığındaki verilerin geçerliliği denetlenir.

Subtotals

Seçmiş olduğunuz sütunlarda alttoplamları hesaplar. LibreOffice etiketlenmiş alanlarda alttoplamları ve genel toplamları bulmak için otomatik olarak TOPLA işlevini kullanır. Hesaplamalarda diğer işlevleri de kullanabilirsiniz. LibreOffice imlecin içine yerleştirdiğiniz zaman, belirlenmiş veritabanı aralıklarını otomatik olarak tanır.

Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Canlı veri akışı

Create live data streams for spreadsheets.

XML Kaynağı

Bir çalışma sayfasına XML verisi aktarmak.

Multiple Operations

Aynı formülü değişik hücrelere uygular, fakat farklı parametre değerleriyle uygular.

Metinden Sütunlara

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Consolidate

Bir veya daha fazla hücre aralığındaki verileri birleştirir, ve yeni alanı seçmiş olduğunuz formüle göre hesaplar.

Grup ve Anahat

Grupları tek bir tıklatmayla daraltıp genişletmek için verilerinizin anahattını oluşturabilir ve satırları ve sütunları birlikte gruplandırabilirsiniz.

Statistics

Karmaşık veri analizi gerçekleştirmek için Calc içindeki istatistikleri kullan.

Lütfen bizi destekleyin!