Biçim

Biçim menüsü belgenizdeki seçilen hücre, nesne ve hücre içeriğini biçimlendirmenize imkan sağlayan komutları içerir.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Removes direct formatting from the selection.

Hücreler

Seçili hücrelere özellikler uygulanması veya biçimlendirme seçenekleri tanımlamanıza izin verir.

Satır

Seçilmiş satırların satır yüksekliğini ayarlar ve satırları gizlenmesini veya görüntülenmesini sağlar.

Sütun

Sütun genişliğini ayarlar ve seçilmiş sütunları gizler veya gösterir.

Çalışma Sayfası

Çalışma Sayfası adını değiştirir ve seçilmiş çalışma sayfalarını gizler.

Hücreleri Birleştir ve Ortala

Seçili hücreleri tek bir hücrede birleştirir veya birleştirilmiş hücreleri ayırır. Hücre içeriğini ortalar.

Sayfa

Belgenizdeki bütün sayfalar için bir görünüm belirleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Yazdırma Aralıkları

Yazdırma aralıklarını yönetebilirsiniz. Sadece yazdırma aralıkları içinde bulunan hücreler bastırılır.

Karakter

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraf

Girinti ve aralıklar gibi, geçerli paragrafın biçimini değiştirir.

Otomatik Biçimlendirme

Bu komutu seçilmiş çalışma sayfası aralığına bir otomatik biçim uygulamak veya kendi otomatik biçemlerinizi tanımlamak için kullanın.

Koşullu Biçimlendirme

Belirli koşullara bağlı biçimlendirme biçemleri tanımlamak için Koşullu Biçimlendirme'yi seçin.

Sabitleme

Seçilen nesne için sabitleme seçeneklerini ayarlar.

Align Objects

Seçili nesneleri diğer bir nesneye göre hizalar.

Hizalama (Metin Nesneleri)

Mevcut seçim için hizalama seçeneklerini ayarla.

Düzenle

Changes the stacking order of the selected object(s).

Yansıtma

Seçili nesneyi yatay veya dikey yansıtır.

Gruplama

Gruplar seçilen nesneleri birlikte hareket ettirilebilecekleri ve tek bir nesne gibi biçimlendirilebilecekleri şekilde bir arada tutarlar.

Grafik

Seçilmiş olan nesnenin özelliklerini düzenleyebilmek için bir alt menü açar.

Denetim

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Form

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Please support us!