Biçim

Biçim menüsü belgenizdeki seçilen hücre, nesne ve hücre içeriğini biçimlendirmenize imkan sağlayan komutları içerir.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Removes direct formatting from the selection.

Hücreler

Seçili hücrelere özellikler uygulanması veya biçimlendirme seçenekleri tanımlamanıza izin verir.

Satır

Seçilmiş satırların satır yüksekliğini ayarlar ve satırları gizlenmesini veya görüntülenmesini sağlar.

Sütun

Sütun genişliğini ayarlar ve seçilmiş sütunları gizler veya gösterir.

Çalışma Sayfası

Çalışma Sayfası adını değiştirir ve seçilmiş çalışma sayfalarını gizler.

Merge and Unmerge Cells

You can select a range of cells, then merge them into a single cell. Conversely, you can take a previously merged cell and divide it back into individual cells.

Page Style

Belgenizdeki bütün sayfalar için bir görünüm belirleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Yazdırma Aralıkları

Yazdırma aralıklarını yönetebilirsiniz. Sadece yazdırma aralıkları içinde bulunan hücreler bastırılır.

Karakter

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraf

Girinti ve aralıklar gibi, geçerli paragrafın biçimini değiştirir.

Otomatik Biçimlendirme

Bu komutu seçilmiş çalışma sayfası aralığına bir otomatik biçim uygulamak veya kendi otomatik biçemlerinizi tanımlamak için kullanın.

Koşullu Biçimlendirme

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Align Objects

Seçili nesneleri diğer bir nesneye göre hizalar.

Hizalama (Metin Nesneleri)

Mevcut seçim için hizalama seçeneklerini ayarla.

Düzenle

Changes the stacking order of the selected object(s).

Yansıtma

Seçili nesneyi yatay veya dikey yansıtır.

Grupla

Gruplar seçilen nesneleri birlikte hareket ettirilebilecekleri ve tek bir nesne gibi biçimlendirilebilecekleri şekilde bir arada tutarlar.

Grafik

Seçilmiş olan nesnenin özelliklerini düzenleyebilmek için bir alt menü açar.

Denetim

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Form

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Lütfen bizi destekleyin!