Biçim

Biçim menüsü belgenizdeki seçilen hücre, nesne ve hücre içeriğini biçimlendirmenize imkan sağlayan komutları içerir.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Number Format

Default number formats.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Removes direct formatting from the selection.

Hücreler

Seçili hücrelere özellikler uygulanması veya biçimlendirme seçenekleri tanımlamanıza izin verir.

Satır

Seçilmiş satırların satır yüksekliğini ayarlar ve satırları gizlenmesini veya görüntülenmesini sağlar.

Sütun

Sütun genişliğini ayarlar ve seçilmiş sütunları gizler veya gösterir.

Merge and Unmerge Cells

Opens a submenu for merging and unmerging cells.

Character

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Page Style

Belgenizdeki bütün sayfalar için bir görünüm belirleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Yazdırma Aralıkları

Yazdırma aralıklarını yönetebilirsiniz. Sadece yazdırma aralıkları içinde bulunan hücreler bastırılır.

Conditional Formatting

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Sparkline

Opens a menu for sparklines formatting.

Image

Opens a submenu where you can choose commands to manipulate images.

Chart - Export as Image

Exports directly the chart as image. Select the image file type in the Save dialog.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Name

Seçilen nesneye Gezgin'de kolayca bulabilmeniz için bir isim atar.

Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Align Objects

Seçili nesneleri diğer bir nesneye göre hizalar.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Yansıtma

Seçili nesneyi yatay veya dikey yansıtır.

Group

Gruplar seçilen nesneleri birlikte hareket ettirilebilecekleri ve tek bir nesne gibi biçimlendirilebilecekleri şekilde bir arada tutarlar.

Lütfen bizi destekleyin!