Ekle

Ekle menüsü resim, metin kutusu, nesne, ortam, hücre adı ve daha fazlası gibi yeni öğeleri mevcut sayfaya eklemenize imkan sağlayan komutları içerir.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Çizelge

Bir çizelge ekler.

Sparklines

Sparklines are small data charts displayed inside a cell.

Pivot Table - Select Source

Veri pilotunuz için kaynak seçebileceğiniz bir pencere açar ve tablonuzu oluşturur.

Medya

Bu alt menü resim, ses veya video gibi eklenebilecek kaynakları temsil eder.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Şekil

Bu alt menü belgeye eklenebilecek çizgi, çember, üçgen, kare gibi şekilleri ve gülen surat, kalp veya çiçek gibi şekilleri barındırır.

İşlev

Etkin bir şekilde formüller oluşturmanıza yardımcı olan İşlev Sihirbazı'nı açar.

Adlandırılmış Aralıklar ve İfadeler

Hesap tablosu belgenizde farklı bölgeleri adlandırmanızı sağlar. Farklı alanları isimlendirerek, hesap tablolarında kolayca gezinebilir ve özel bilgileri bulabilirsiniz.

Metin Kutusu

Yatay metin yönünde mevcut belge içine sürüklediğiniz bir metin kutusu çizer. Belge içerisinde istediğiniz bir yerde metin kutusunu istediğiniz boyutta çizin ve daha metni yapıştırın veya yazın. Dönmüş bir metin elde etmek için metin kutusunu döndürün.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Kayan Çerçeve

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

Yazı Sanatı Galerisi

Belgenize standart yazı tipi biçimlendirmesiyle eklenmesi mümkün olmayan biçimlendirilmiş metni ekleyebileceğiniz Yazı Sanatı penceresini açar.

Köprü

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Özel Karakter

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Biçimlendirme İşareti

Özel biçimlendirme işaretleri ekleyebileceğiniz bir alt menü açar.

Tarih

Hücreye geçerli tarihi ekler.

Saat

Hücreye geçerli saati ekler.

Alan

Hücredeki tarih, sayfa adı veya belge başlığını seçmeniz için bir alt menü açar.

Üstbilgi/Altbilgi

Üst bilgi ve alt bilgileri tanımlamanızı ve biçimlemenizi sağlar.

Form Kontrolü

Bu alt menü metin kutusu, onay kutusu, seçenek düğmesi ve liste kutusu gibi belgeye eklenebilecek form kontrollerini barındırır.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Lütfen bizi destekleyin!