View

Bu menü belgenin ekran görüntüsünü kontrol etmek, kullanıcı arayüzünü değiştirmek ve kenar çubuğu bölmelerine erişmek için komutlar içerir.

Normal View

Displays the normal layout view of the sheet.

Page Break

Display the page breaks and print ranges in the sheet.

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Araç Çubukları

Araç çubuklarını göstermek ya da gizlemek için bir alt menü açar. Bir Araç çubuğu kolaylıkla LibreOffice komutlarına ulaşabileceğiniz, simgeleri ve seçenekleri barındırır.

Formül Çubuğu

Formüllere girmek veya düzenlemek için kullanılan formül çubuğunu gösterir veya gizler. Belgelerinizle çalışırken kullanılan en önemli araç formül çubuğudur.

Durum Çubuğu

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

View Headers

Sütun ve satır üst bilgilerini görüntüler.

View Grid Lines

Toggle the visibility of grid lines for the current sheet.

Izgara ve Yardım Çizgileri

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Değer Vurgulaması

Türüne bağlı olarak hücre içeriklerini farklı renklerde göster.

Hidden Row/Column Indicator

Toggles the display of tic marks where columns or rows are hidden.

Show Formula

Display the cell formula expression instead of the calculated result.

Show or hide a document's comments and replies to them.

Böl

Geçerli pencereyi etkin hücrenin sol üst köşesinden itibaren böler.

Freeze Rows and Columns

Geçerli pencereyi etkin hücrenin sol üst köşesinden itibaren böler ve sol üst köşe kaydırılmaz, sabitlenir.

Freeze Cells

Freezes the first column or the first row of the current spreadsheet.

Kenar Çubuğu

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Biçemler

Hücrelere ve sayfalara biçemler atamak için Kenar Çubuğunun Biçemler sekmesini kullanın. Mevcut biçemleri uygulayabilir, güncelleyebilir, değiştirebilir ya da yeni biçemler oluşturabilirsiniz.

Galeri

Yan çubuktaki Galeri alanını açarak belgenize resimler ve ses klipleri eklemenize imkan verir.

Gezgin

Activates and deactivates the Navigator. The Navigator is a dockable window.

Fonksiyonlar Listesi

Bu komut İşlev Listesi penceresini açar, burada belgenize ekleyebileceğiniz tüm işlevler görüntülenir.

Veri Kaynakları

LibreOffice'e kayıtlı veritabanlarını listeler ve veritabanlarının içeriklerini yönetebilirsiniz.

Tam Ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Zoom

Opens a submenu with several zoom factors and commands.

Lütfen bizi destekleyin!