Görünüm

Bu menü belgenin ekranda görüntülenmesini kontrol eden komutları içerir.

Normal

Çalışma sayfasının standart düzenini görüntüler.

Sayfa Kesmesi

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Araç Çubukları

Araç çubuklarını göstermek ya da gizlemek için bir alt menü açar. Bir Araç çubuğu kolaylıkla LibreOffice komutlarına ulaşabileceğiniz, simgeleri ve seçenekleri barındırır.

Formül Çubuğu

Formüllere girmek veya düzenlemek için kullanılan formül çubuğunu gösterir veya gizler. Belgelerinizle çalışırken kullanılan en önemli araç formül çubuğudur.

Durum Çubuğu

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Sütun ve Satır Başlıkları

Sütun ve satır üst bilgilerini görüntüler.

Izgara çizgilerini görüntüle

Geçerli çalışma sayfası için ızgara çizgilerinin görünürlüğünü değiştir.

Izgara ve Yardım Çizgileri

Izgara noktalarının ve kılavuz çizgilerinin görünürlüğünü değiştirerek nesnelerin hareketini mevcut sayfadaki konumlarını tahmin etmeye imkan verir.

Değer Vurgulaması

Türüne bağlı olarak hücre içeriklerini farklı renklerde göster.

Formülü Göster

Hesaplanan sonuç yerine formül ifadesini görüntüle.

Açıklamalar

Mevcut hesap tablosu için hücre açıklamalarını gösterir.

Böl

Geçerli pencereyi etkin hücrenin sol üst köşesinden itibaren böler.

Freeze Rows and Columns

Geçerli pencereyi etkin hücrenin sol üst köşesinden itibaren böler ve sol üst köşe kaydırılmaz, sabitlenir.

Freeze Cells

Freezes the first column or the first row of the current spreadsheet.

Kenar Çubuğu

Kenar Çubuğu, öncelikli olarak bağlamsal özellikler, biçim yönetimi, belgede gezinme ve medya galerisi özelliklerini sağlayan dikey bir grafiksel arayüzdür.

Biçemler

Hücrelere ve sayfalara biçemler atamak için Kenar Çubuğunun Biçemler sekmesini kullanın. Mevcut biçemleri uygulayabilir, güncelleyebilir, değiştirebilir ya da yeni biçemler oluşturabilirsiniz.

Galeri

Yan çubuktaki Galeri alanını açarak belgenize resimler ve ses klipleri eklemenize imkan verir.

Gezgin

Activates and deactivates the Navigator. The Navigator is a dockable window.

Fonksiyonlar Listesi

Bu komut İşlev Listesi penceresini açar, burada belgenize ekleyebileceğiniz tüm işlevler görüntülenir.

Veri Kaynakları

LibreOffice'e kayıtlı veritabanlarını listeler ve veritabanlarının içeriklerini yönetebilirsiniz.

Tam Ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Yakınlaştır

LibreOffice ekran görüntülemesini büyültür veya küçültür.

Lütfen bizi destekleyin!