Menüler

Hesap tablosu için kullanabilir menü komutları.

Not Simgesi

Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.


Uyarı Simgesi

Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.


Dosya

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Düzenle

Bu menü, geçerli belgenin içeriğinin düzenlenebilmesi için gerekli komutları içerir.

Görünüm

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Ekle

Ekle menüsü resim, metin kutusu, nesne, ortam, hücre adı ve daha fazlası gibi yeni öğeleri mevcut sayfaya eklemenize imkan sağlayan komutları içerir.

Biçim

Biçim menüsü belgenizdeki seçilen hücre, nesne ve hücre içeriğini biçimlendirmenize imkan sağlayan komutları içerir.

Çalışma Sayfası

Bu menüde bir sayfayı ve ögelerini değiştirmek ve yönetmek için kullanılan komutlar yer alır.

Veri

Geçerli sayfadaki verileri düzenlemek için Veri menü komutlarını kullan. Verileri sıralayabilir, sınıflandırabilir ve süzebilir, sonuçları hesaplayabilir, özetleyebilir ve bir özet tablo oluşturabilirsiniz.

Araçlar

Araçlar menüsü imla denetimi yapmak, sayfa başvurularını ve hatalı girişleri izlemek, senaryolar tanımlamak için gerekli komutları içerir.

Pencere

Pencereleri görüntülemek ve düzenlemek için gerekli komutları içerir.

Yardım

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.

Lütfen bizi destekleyin!