19xx/20xx Yılları

Bir tarih girişindeki yıllar sıklıkla iki haneli olarak girilirler. LibreOffice içsel olarak 4 haneye dönüştürür, ki böylece 1/1/99 tarihi ile 1/1/01 tarihi arasındaki hesap doğru bir şekilde iki yıl olarak hesaplanır.

Bu , eğer bir tarihi 1/1/30 veya daha yükseği olarak girerseniz, içsel olarak 1/1/1930 veya daha yükseği olarak değerlendirilecektir anlamına gelir. 30 sayısından küçük çift haneler ise 20xx olarak değerlendirileceklerdir. Böylece 1/1/20 olarak girilen değer 1/1/2020 tarihine dönüştürülecektir.

Lütfen bizi destekleyin!