Hücrelerin İsimlendirilmesi

İzin verilen İsimler

Names in Calc can contain letters, numeric characters, and the underline character. Names must start with a letter or an underline character.

İzin verilen özel karakterler:

Adlar hücre başvurularında olduğu gibi olamazlar. Örneğin, A1 isimi geçersizdir, çünkü A1 sol üstteki hücrenin başvurusudur.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Names for cell ranges must not include blanks. Blanks are allowed within names for sheets and documents.

Hücrelerin ve Formüllerin İsimlendirilmesi

Hücrelere veya hücre aralıklarına ad verme formüllerde başvurularınızı okunaklı hale getirmek için güzel bir yoldur. Örneğin, A1:B2 hücre aralığını Başlangıç olarak isimlendirebilirsiniz, daha sonra "=TOPLA(Başlangıç)" gibi bir formül yazabilirsiniz. Hatta satır veya sütunları ekleyip sildiğiniz zaman, LibreOffice aralıklar için verdiğiniz adları doğru biçimde kullanmaya devam eder. Aralık isimleri boşluk karakteri içeremez.

Örneğin, satış vergileri için "= A5 * B12" gibi yazılan bir formül yerine, "= Miktar * Vergi_oranı" şeklinde yazılan bir formül daha okunaklı ve kolay olacaktır. Bu durumda A5 hücresini "Miktar" ve B12 hücresini "Vergi_oranı" olarak isimlendirmelisiniz.

Sıkça kullandığınız Formüller veya formül parçaları için, Ad Belirle iletişim penceresini kullanın. Aralık adları belirlemek için,

  1. Bir hücre veya hücre aralığı seçtikten sonra, Sayfa - Adlandırılmış Aralıklar ve İfadeler - Tanımla menüsünü seçin. Ad Tanımla iletişim penceresi görüntülenir.

  2. İsim alanında seçilmiş aralık için adı yazınız. Ekle düğmesine tıklayın. Yeni tanımlanmış olan isim aşağıdaki listede görüntülenir. Tamam düğmesine tıklayarak pencereyi kapatın.

Ayrıca bu iletişim penceresinde diğer hücre aralıklarını da, alanda ismini girerek ve karşılık gelen hücreleri seçerek adlandırabilirsiniz.

Formül içinde isimi yazarken, birkaç karakteri yazdıktan sonra ismin tümünü ipucu olarak göreceksiniz.

Lütfen bizi destekleyin!