Hücre İçeriklerinde Geçerlilik

Her bir hücre için, girişleri geçerli olarak tanımlayabilirsiniz. Geçersiz girişler reddedilir.

Uyarı Simgesi

Yeni bir veri girildiğinde, Geçerlilik kuralı etkinleştirilir. Eğer hücrede zaten geçersiz bir değer varsa veya sürükle-bırak ile geçersiz bir değer hücreye eklenirse, veya kopyalanıp, yapıştırılırsa geçerlilik kuralı etkinlik göstermez.


Not Simgesi

Her hangi bir zamanda Araçlar - Dedektif menüsü altında, Geçersiz Veriyi İşaretle komutunu seçerek, geçersiz değerler içeren verilerin bulunduğu hücrelerin daire içine alınarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.


Hücre İçeriklerinde Geçerliliği Kullanma

  1. Yeni bir kural belirlemek istediğiniz, hücreleri seçin.

  2. Veri - Geçerlilik menüsünü seçin.

  3. Ölçütler sekme sayfasında, hücrelere girilecek yeni değerler için koşulları girin.

  4. İzin ver alanında, bir seçenek seçin.

  5. Ölçütler liste kutusunda "Tüm Sayılar" seçerseniz, "12,5" gibi sayılara izin verilmez. "Tarih" seçimi size hem yerel biçem ile tarih girişlerini, hem de seri tarih biçiminde veri girişlerini denetleme imkanı verir. Benzer olarak, "Saat" koşulu "12:00" veya seri zaman sayıları kullanımını denetleme olanağı verir. "Metin uzunluğu" ölçütü ile metnin uzunluğu kontrol edilirken aynı zamanda hücrelere sadece metin girişini garanti eder.

    Geçerli verilerin listesini girmek için, "Liste" seçimini yapın.

  6. Veri altında sonraki koşulu seçin. Ne seçtiğinize bağlı olarak, ilave özellikler seçilebilir olacaktır.

Hücre geçerliliği için koşulları belirledikten sonra, diğer iki sayfa sekmesini mesaj kutuları yaratmak için kullanabilirsiniz.

To display the error message, select Show error message when invalid values are entered.

Not Simgesi

Bir hücre için Hata İletisi eylemini değiştirdikten ve pencereyi Tamam düğmesiyle kapattıktan sonra, değişikliklerin etkili olabilmesi için önce başka bir hücreyi seçin.


Lütfen bizi destekleyin!