Senaryoların Kullanılması

Bir LibreOffice Calc senaryosu hesaplamalarınız içinde kullanabileceğiniz, hücre değerleri grubudur. Çalışma sayfasındaki her senaryo için bir isim atayın. aynı çalışma sayfasında bulunan her bir senaryoda hücrelerdeki farklı değerleri kullanan, çeşitli senaryolar tanımlayın. Sonra kolaylıkla hücre değerleri grubunu isimlerine göre ayarlayarak, anında sonuçlarını gözlersiniz. Senaryolar “Eğer böyleyse” sorularını test etmek için kullanılan araçtır.

Kendi Senaryolarınızı Oluşturma

Bir senaryo oluşturmak için senaryonuza veri sağlayan bütün hücreleri seçin.

  1. Senaryolar arasında değişecek değerleri içeren hücreleri seçin. Çoklu hücre seçmek için hücrelere tıklarken tuşlarını basılı tutun.

  2. Araçlar - Senaryolar menüsünü seçin. Senaryo Oluştur iletişim penceresi görüntülenir.

  3. Yeni senaryo için bir isim girin ve diğer alanları geçerli değerlerini değiştirmeden bırakın. Tamam düğmesine tıklayarak iletişim penceresini kapatın. Yeni senaryonuz otomatik olarak etkinleştirilecektir.

Senaryoların Kullanılması

Senaryolar Gezgin penceresinde seçilebilir.

  1. Standart Araç çubuğu üzerinde bulunan, Gezgin simgesine Gezgin simgesi tıklayarak Gezgin'i açın.

  2. Tarayıcıda Senaryolar simgesine Senaryolar simgesi tıklayın.

Gezginde tanımlanmış olan senaryoları, senaryo oluştururken girdiğiniz açıklamaları ile birlikte görürsünüz.

Not Simgesi

Eğer senaryonuzda hangi değerlerin hangi hücreleri etkilediğini görmek isterseniz, Araçlar - Dedektif - Bağımlılıkları izle menüsünü seçin. Hücrenize doğrudan bağımlı hücrelere doğru oklar görürsünüz.


Lütfen bizi destekleyin!