Çalışma Sayfalarını Yeniden Adlandırma

Setting sheet names is an important feature to produce readable and understandable spreadsheets documents.

tip

Bir sayfanın adı elektronik tablonun adından bağımsızdır. Elektronik tablo adını ilk defa bir dosya olarak kaydettiğinizde girersiniz.


To rename a sheet in your document:

  1. Double-click the sheet tab or open its context menu and choose Rename Sheet. A dialog box appears where you can enter a new name.

  2. Çalışma sayfası için yeni ismi girin ve Tamam düğmesine tıklayın.

  3. Alternatif olarak, 'na basılı tutarken, sayfa ismine fareyle tıklayın ve doğrudan yeni ismi girin.

note

Belge, farklı isimlere sahip olması gereken 10.000'e kadar bireysel sayfa içerebilir.


Sheet Naming Restrictions

Sayfa isimleri hemen hemen her karakteri içerebilir. Bazı ad kısıtlamaları geçerlidir, sayfa adlarında aşağıdaki karakterlere izin verilmez:

The single quote is Unicode U+0027, also known as apostrophe. Other single-quote characters, similar to apostrophe, are allowed, such as ʼ and .

Using a Default Prefix for Sheet Names

You can set a prefix for the names of new sheets you create. Choose - LibreOffice Calc - Defaults and enter the prefix name in Prefix name for new worksheet.

Referencing Sheet Names with Special Characters

In cell references, a sheet name must be enclosed in single quotes ' when the name contains other characters than alphanumeric or underscore. A single quote contained within a name has to be escaped by doubling it (two single quotes).

For example, you want to reference the cell A1 on a sheet named This year's sheet.

The reference must be enclosed in single quotes, and the one single quote inside the name must be doubled: 'This year''s sheet'.A1

Lütfen bizi destekleyin!