Adresler ve Başvurular, Mutlak ve Göreceli

Göreceli Adresleme

Sütun A satır 1'deki hücre A1 olarak adreslenir. Bitişik hücre aralıkları önce sol üst köşe hücresinin konumunu, sonra iki nokta üst üste (:) , sağ alt köşe hücresinin konumu girilerek adreslenir. Örneğin, çalışma sayfasındaki kare biçiminde ilk dört hücre A1:B2 olarak adreslenir.

Bu yol ile alanların adreslenmesiyle, A1:B2 göreceli adreslemesini yaparsınız. Burada göreceli, formülü kopyaladığınız zaman başvuru otomatik olarak ayarlanacaktır anlamına gelir.

Mutlak Adresleme

Mutlak adresler, göreceli adreslere karşıttır. Her bir harfin veya sütunun önüne dolar işareti eklenir. örneğin, $A$1:$B$2.

Öneri Simgesi

Giriş satırında F4 tuşuna basılmasıyla LibreOffice başvuruları dönüştürebilir. Eğer A1 gibi göreceli bir adres ile başlamışsanız, tuş bileşimine ilk bastığınızda mutlak başvuru ($A$1) ayarlanır. İkinci defa basıldığında sadece satır mutlak (A$1) ayarlanır ve üçüncü seferde sütunda sadece sütun ($A1) ayarlanır. Eğer bir kez daha F4 tuşlarına basarsanız, sütun ve satır başvurularının ikisi de göreceli ayarlanacak ve çevrim tamamlanmış olacaktır.


LibreOffice Calc formüllerin başvuru alanlarını görüntüler. Eğer, örneğin =TOPLA(A1:C5;D15:D24) formülü bulunan bir hücreye tıkladığınızda, başvurulan iki aralık renkli sınırlarla vurgulanır. Formül bileşeni olan "A1:C5" mavi görüntülenebilir, ayrıca hücre aralığı da aynı renk sınır ile gölgelendirilir. Bitişik formül bileşeni "D15:D24" aynı şekilde kırmızı olarak işaretlenebilir.

Göreceli ve Mutlak Başvuruları Ne Zaman Kullanılır

Bir göreceli adresin farkı nedir? E1 hücresinde A1:B2 hücre aralığının toplamını almak istediğinizi varsayın. E1 hücresine girilecek formül, =TOPLA(A1:B2) olmalıdır. Daha sonra A sütununun önüne yeni bir sütun yerleştirmeye karar verirseniz, toplamını almak istediğiniz elemanlar artık (B1:C2) ve formül E1 hücresinde değil F1 hücresinde olacaktır. Yeni sütunun eklenmesinden sonra, bu nedenle tüm formülleri kontrol edip düzeltmeniz, ve hatta diğer sayfalara da göz atmanız gerekecektir.

Şanlısınız ki, LibreOffice bunu sizin için yapar. Sütun A önüne yeni bir sütun yerleştirmeniz sonrasında, =TOPLA(A1:B2) formülü otomatik şekilde =TOPLA(B1:C2) olacaktır. Satır numaraları da yeni bir satır eklendiği zaman otomatik ayarlanacaktır. Başvurulan hücreler taşındığı her zaman, mutlak ve göreceli başvurular LibreOffice Calc'de daima ayarlanırlar. Fakat bir formülü kopyaladığınızda dikkatli olun, sadece göreceli adresler ayarlanır, mutlak adresler değiştirilmez.

Hesaplama, çalışma sayfasındaki özel bir hücreye başvuru yaptığı zaman mutlak başvurular kullanılır. Eğer hücre adreslerini mutlak olarak tanımlamamışsanız, tam olarak özgün hücreye başvuran bir formül, hücrenin altında başka bir konuma kopyalanırsa, formülünüzdeki özgün hücre başvurusu da aşağıya doğru kayacaktır.

Yeni hücreler veya satırlar ilave edildiği zaman başvurular değişebilir, bunun yanında, var olan bir formül kopyalandığında başvurduğu özel bir hücre başvurusu da değişebilir. A10 hücresine =TOPLA(A1:A9) formülünü girdiğinizi varsayın. Eğer hemen sağ yanındaki sütundaki toplamı da hesaplamak istiyorsanız, formülü, sadece hücrenin sağına kopyalamanız yeterli olacaktır. Sütun B'ye kopyalanan, B10 hücresindeki formül otomatik olarak =TOPLA(B1:B9) ayarlanacaktır.

Lütfen bizi destekleyin!