Bir Çalışma Sayfasında Yazdırma Aralıklarının Tanımlanması

Bir hesap tablosunda hangi hücre aralıklarının yazdırılacağını belirleyebilirsiniz.

Çalışma sayfasındaki belirlenmiş yazdırma aralığında olmayan hücreler yazdırılmaz veya dışa aktarılmaz. Excel dosyası biçimindeki dosyalar haricinde, yazdırma aralığı belirlenmeksizin çalışma sayfaları yazdırılamaz veya PDF dosyası olarak dışarı aktarılamaz.

Not Simgesi

Excel biçiminde açılmış dosyalar için, yazdırma aralıkları tanımlanmamış bütün çalışma sayfaları yazdırılır. Aynı davranış Excel biçimli hesap tablosunu PDF olarak dışa aktardığınız zaman da meydana gelir.


Bir Yazdırma Aralığı Tanımlamak için

 1. Yazdırmak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Biçim - Yazdırma Aralıkları - Tanımla menüsünü seçin.

Bir Yazdırma Aralığına Hücreleri Eklemek için

 1. Varolan yazdırma aralığına eklemek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Biçim - Yazdırma Aralıkları - Ekle menüsünü seçin.

Bir Yazdırma Aralığını Temizlemek için

Yazdırma Aralıklarının Düzenlenmesi için Sayfa Sonu Önizleme Görünümünün Kullanılması

Sayfa Sonu Önizleme görünümünde, yazdırma aralıklarının sayfa sonu bölgeleri mavi sınır çizgileriyle çevrelenilirken, aynı zamanda bölgelerin ortasında gri olarak numaralandırılır. Yazdırılmayan bölgeler gri arkaplan rengiyle görüntülenirler

Yeni bir sayfa sonu bölgesi yaratmak için, sınırı yeni bir konuma sürükleyin. Yeni bir sayfa sonu bölgesi belirlediğiniz zaman, elle sayfa sonlandırması bir otomatik sayfa sonu ile değiştirilir.

Yazdırma Aralıklarını Görüntülemek ve Yazdırmak için

 1. Görünüm - Sayfa Sonu Önizleme menüsünü seçin.

  Öneri Simgesi

  Sayfa Sonu Önizleme penceresindeki geçerli yakınlaştırma oranını değiştirmek için, Durum çubuğundaki yüzdelik göstergesi üzerine çift tıklayın ve yeni bir oran seçin.


 2. Yazdırma aralığını düzenle.

  Bir yazdırma aralığının boyutunu değiştirmek için, aralıktaki bir sınırı fare ile yeni bir konuma sürükleyin.

  Not Simgesi

  Yazdırma aralığında bulunan, Elle satır sonlandırmasını silmek için, sayfa kesmesi sınırını fare ile yazdırma aralığının dışına sürükleyin.


  Bir yazdırma aralığını silmek için, bir sınır çizgisini aralığın karşı kenarına doğru sürükleyin.

 3. Sayfa Sonu Önizleme görünümünden çıkmak için, Görünüm - Normal menüsünü seçin.

Lütfen bizi destekleyin!