Editing Pivot Charts

Edit a pivot chart in the same way as normal charts.

To edit a pivot chart

 1. Çizelge nesne özelliklerini değiştirmek için çizelgeye tıklayınız:

  Geçerli sayfada ölçü ve konumlama.

  Hizalama, metin kaydırma, dış kenarlıklar ve daha fazlası.

 2. Bir çizelgeyi düzenleme moduna almak için çift tıklayın:

  Çizelge veri değerleri (kendi verisi olan çizelgeler için).

  Çizelge çeşitleri, eksenler, başlıklar, duvarlar, ızgaralar ve daha fazlası.

 3. Çizelge düzenle modundayken çizelge elemanına çift tıklayın:

  Ölçeği, tipini, rengini ve daha fazlasını değiştirmek için eksene çift tıklayın.

  Veri göstergesine çift-tıklayın ve bağlı olduğu veri göstergesine göre veri serisini düzenleyin.

  seçilen veri serisinde, bir veri noktasının özelliklerini değiştirmek için tek bir veri noktasını çift tıklayın (örneğin, bir çubuk çizelgedeki bir çubuğu)

  LejanLejandı seçmek ve düzenlemek için lejanda da çift tıklayın. İlgili veri serisini düzenlemek için seçili lejanddaki bir simgeye önce tıklayın ve sonra çift tıklayın.

  Bir çizelge elemanının özelliklerini değiştirmek için o elemanı çift tıklayın veya elemanı tıklayıp Biçim menüsünü açın.

 4. Düzenleme modundan çıkmak için çizelge dışında bir yeri tıklayın.

Öneri Simgesi

Bir çizelgeyi yüksek kalitede yazdırmak için, çizelgeyi PDF olarak dışarı aktarın ve sonra bu dosyayı yazdırın.


Çizelge düzenleme modunda, belgenin üst sınırına yakın çizelgeler için Biçimlendirme Çubuğunu görebilirsiniz. Çizim çubuğu belgenin alt sınırına yakın yerde görünür. Çizim çubuğu, Çizim Çizelge ve Sunum'un araç çubuğundan bir takım simgelerden oluşur.

İçerik menüsünü açmak için çizelgedeki bir bileşene sağ-tıklayabilirsiniz. İçerik menüsü size seçili elemanı biçimlendirmek için bir çok ayar sunmaktadır.

Çizelge Başlıklarını Düzenlemek

Çizelge Eksenlerini Düzenlemek

Çizelge Açıklamalarını Düzenlemek

Çizelge Çubuklarına Doku Eklemek

3-B Görünüm

Dosyayı örnekle aç:

Lütfen bizi destekleyin!