Notları Ekleme ve Düzenleme

Hücrelere not eklemek için, Ekle - Not menüsünü kullanın. Not bulunan hücreler hücredeki bir küçük kırmızı gösterge ile işaretlenir.

Seçili hücre için yardım önerisini görüntülemek için Veri - Geçerlilik Girdi Yardımı yolunu kullanın.

Lütfen bizi destekleyin!