Çoklu İşlemlerin Uygulanması

Sütunlarda ve Satırlarda Çoklu İşlemler

Veri - Çoklu İşlemler komutu hesap tablonuzda “eğer böyleyse” soruları için bir planlama aracı desteğini size sunar. Diğer hücrelerde bulunan değerlerden sonucu hesaplayan bir formül girin. Sonra, bazı sabit değerlerin bulunduğu hücre aralığını ayarlayın, ve Çoklu İşlemler komutu formülünüze bağımlı olarak sonuçları hesaplayacaktır.

Formül alanı, veri alanına uygulanacak formülünüz için hücre başvurusu girin. Hücre içerisine sütun ekle/Hücre içerisine satır ekle alanında, formülün parçası olarak kullanılacak hücrenin başvurusunu girin. Bu en iyi şekilde örneklerle açıklanabilir:

Örnekler

Her biri $10'a satılması için oyuncaklar üretiyorsunuz. Oyuncak başına $2 dolar değişken maliyetli gideriniz var, işletmenizin yıllık sabit giderleri ise $10.000 dolardır. Çeşitli miktarlarda oyuncak sattığınızda, bu satış miktarlarına göre yıllık kazancınız ne kadar olur?

what-if sheet area

Tek değişkenli Tek Formül ile Hesaplama

 1. Kazancı hesaplamak için, önce miktar olarak bir sayı girin (Satılan ürün adedi) - bu örnekte 2000. Kazanç, Kar=Adet * (Satış Fiyatı - Değişken maliyet) - Sabit maliyet formülünden hesaplanır. Bu formülü B5 hücresine girin.

 2. D sütünunda yıllık satış miktarlarını girin, alt alta; örneğin, 500'den 5000'e, 500'lük adımlarla.

 3. D2:E11 aralığını seçin, böylece D sütunundaki değerler yanında E sütunundaki boş hücreler seçilir.

 4. Veri - Çoklu İşlemler menüsünü seçin.

 5. İmleç Formül alanındayken, B5 hücresine tıklayın.

 6. İmleci Hücre içerisine sütun ekle alanına yerleştirin, ve B4 hücresine tıklayın. Bu B4 hücresindeki miktar formülünüzün değişkenidir anlamına gelir, ve seçilmiş olan sütun değerleriyle değiştirilir.

 7. Pencereyi Tamamdüğmesine basarak kapatın. Satılan ürün adetlerine göre, kazançları E sütununda görürsünüz.

Birden Çok Formülle Eşzamanlı Hesaplama

 1. E sütununu silin.

 2. C5 hücresine şu formülü girin: =B5/B4. Şimdi satılan ürün başına yıllık kazancı hesaplıyorsunuz.

 3. D2:F11 aralığını seçin,bu şekilde üç sütun.

 4. Veri - Çoklu İşlemler menüsünü seçin.

 5. İmleç Formül alanındayken, B5'den C5'e kadar hücreleri seçin.

 6. İmleci Hücre içerisine sütun ekle alanına yerleştirin ve B4 hücresine tıklayın.

 7. Pencereyi Tamam düğmesine basarak kapatın. Şimdi ürün başına kazançları E sütununda, ve yıllık kazançları ise F sütununda göreceksiniz.

Satırlar ve Sütunlarla Çapraz Hesaplama

LibreOffice çapraz tablolar olarak adlandırılan, çoklu işlemleri gerçekleştirmenize izin verir. Formül hücresi satırlardaki veri aralığına ve tek sütunda düzenlenmiş veri aralığının her ikisine de başvurur. Her iki veri aralığını da seçerek, çoklu işlemler iletişim penceresini çağırın. Formül alanında formül hücrenizin başvurusunu girin. Hücre içerisine satır ekle ve Hücre içerisine sütun ekle alanları formüle karşılık gelen hücrelerin başvurusunu girmek için kullanılır.

İki Değişkenle Hesaplama

Yukarıdaki Sütun A ve sütun B'deki örnek tabloyu gördükten sonra. Şimdi sadece yıllık üretim miktarıyla değişen kazancı değil, ürün satış fiyatlarına göre değişen kazancı da öğrenmek istiyorsunuz.

Yukarıda gösterilen tabloyu genişletin. D2 hücresinden D11 hücresine kadar 500,1000 ve bu şekilde artan değerler girin, en son değer 5000 olacaktır. E1 hücresinden H1 hücresine kadar 8, 10, 15 ve 20 sayılarını girin.

 1. D1:H11 aralığını seçin.

 2. Veri - Çoklu İşlemler menüsünü seçin.

 3. İmleç Formül alanındayken, B5 hücresine tıklayın.

 4. İmleci Hücre içerisine satır ekle alanına yerleştirin ve B1 hücresine tıklayın. Bu B1 hücresi, satış fiyatıdır, ve yatay olarak girilmiş değerler (8, 10, 15, ve 20 sayılarıyla) anlamına gelir.

 5. İmleci Hücre içerisine sütun ekle alanına yerleştirin ve B4 hücresine tıklayın. Bu B4 hücresindeki değerin, dikey olarak girilen, satılan ürün adedi değişkeni olduğunu gösterir.

 6. Pencereyi Tamam düğmesine basarak kapatın. Değişik satış fiyatlarına göre kazançları E2:H11 aralığında görürsünüz.

Lütfen bizi destekleyin!