Hücrelerin sürükleyip bırakılmasıyla taşınması

Seçilmiş bir hücre, satır veya sütun aralığını, bir Calc Hesap Tablosu sayfasında sürükleyip bıraktığınız zaman, normal olarak hücreler (seçilen satır veya sütundaki) var olan bırakılan alandaki hücre değerlerinin üzerine yazılır. Bu normal üzerine yaz kipi'dir.

Tüm satırları veya sütunları sürükleyip bırakmak için önce taşımak istediğiniz satır veya seçmeniz (veya kopyalamanız), sonra seçili hücrelerden sürüklemeye başlamanız gerektiğini unutmayın, satır veya sütun başlıklarından sürüklemeye yaparsanız hücrelerin seçimi bırakılacaktır.

tuşuna basılıyken fare düğmesini bıraktığınızda, ekleme kipi'ne girersiniz.

  1. Ekleme kipinde, üzerine bırakılan hücreler sağa veya aşağıya doğru kaydırılacaklardır, ve bırakılmış hücreler eski değerler üzerine yazılmaksızın, boş pozisyonlara ekleneceklerdir.

  2. Ekleme kipinde taşınan hücreleri çevreleyen kutu farklı görünür.

    Üzerine yazma kipinde seçilmiş alanın dört çevresindeki sınırları da görürsünüz. Ekleme kipinde, hedef hücreler sağa doğru kaydırılırken sadece sol sınırı görürsünüz, hedef hücreler aşağıya doğru kaydırılırken sadece alanın yukarı sınırını görürsünüz.

    Şayet aynı çalışma sayfası üzerinde taşırsanız, hedef aralığın sağa veya aşağıya doğru kaydırılıp kaydırılmayacağı kaynak ve hedef hücreler arasındaki uzaklığa bağlıdır. Eğer başka bir çalışma sayfasına taşıyorsanız, taşınılan aralıktaki yatay ve dikey hücrelerin sayısına bağlıdır.

  3. Ekleme kipinde hücreleri aynı satırda taşırsanız ( sadece yatay), hücreler eklendikten sonra, bütün hücreler sola doğru, kaynak aralığını doldurmak üzere öteleneceklerdir.

Her iki kipte de bir kopya eklemek veya bağlantı vermek için sırasıyla veya +Shift tuşlarını basılı tutabilirsiniz.

Fare düğmesi bırakılırken, tuşlar basılı olmalıdır.

Sonuç

Tuş yok

Hücreler taşınır ve hedef aralıktaki hücrelerin üzerine yazılır. Kaynak hücreler boşaltılır.

tuşu

Hücreler kopyalanır ve Hedef aralıktaki hücreler üzerine yazılır. Kaynak hücreler olduğu gibi kalır.

+Shift tuşları

Kaynak hücrelerin bağlantıları eklenir ve hedef aralıktaki hücreler üzerine yazılır. Kaynak hücreler olduğu gibi kalır.

tuşu

Hücreler taşınır ve hedef alandaki hücreler sağa veya alta doğru kaydırılır. Eğer aynı çalışma sayfasındaki aynı satırları taşımıyorsanız, kaynak hücreler boşaltılır.

Aynı çalışma sayfasında aynı satırları kaydırıyorsanız, Hedef aralıktaki hücreler sağa doğru kaydırılırlar, ve sonra tüm satır kaynak alanı doldurmak için kaydırılır.

tuşları

Hücreler kopyalanır ve hedef alandaki hücreler sağa veya alta doğru kaydırılır. Kaynak hücreler oldukları gibi kalırlar.

+Shift tuşları

Kaynak hücrelere bağlantılar kopyalanır ve hedef alandaki hücreler sağa veya alta doğru kaydırılır. Kaynak hücreler oldukları gibi kalırlar.


Lütfen bizi destekleyin!