LibreOffice Calc için Kullanım Yönergeleri

LibreOffice genel yardım sayfasında, bütün birimlere uygulanabilen yardım önergelerini bulabilirsiniz. Örneğin, pencereler, menüler, LibreOffice özelleştirilmesi, veri kaynakları, Galeri ve sürükle-bırak gibi.

Bir başka birim ile ilgili yardım isterseniz, yardımı gezinti alanındaki açılır kutudan bu birimi seçerek değiştirin.

Tabloları ve Hücreleri Biçemlemek

Satırlar veya Sütunların Başlık Olarak Sabitlenmesi

Negatif Sayıların Vurgulanması

Para Birimi Biçimli Hücreler

Otomatik Değişikliklerin Durdurulması

Hesap Tablolarında Biçimlendirme

Seçilmiş olan hücre aralığına Otomatik Biçimlendirme uygulanması

Selecting Themes for Sheets

Formüllerle Hücre biçemi atama

Koşullu Biçimlendirme Uygulanması

Bir Belge İçin Doğrudan Biçimlendirmeyi Geri Almak

Copying to Multiple Sheets

Birden çok Hücrenin Seçilmesi

Merge and Unmerge Cells

Sayıların Ondalık ile Biçimlendirilmesi

Kullanıcı Tanımlı Sayı Biçimleri

Sayıların Metin Olarak Biçemlendirilmesi

Metni Sayılara Dönüştürmek

Notları Ekleme ve Düzenleme

Çalışma Sayfalarını Yeniden Adlandırma

Satır Yüksekliği veya Sütun Genişliğini Değiştirme

Tablo Görünümünü Değiştirme

Yuvarlaması Kapalı Sayıları Kullanma

Sadece Görünür Hücreleri Kopyala

Klon Biçimlendirme Aracı ile Biçimlendirmeyi Kopyalamak

Hücrelerin İçinde Satır Sonları Ekleme

Metin Döndürme

Çok Satırlı Metinlerin Yazılması

Metin Üst Simge / Alt Simge

Özel Karakter Eklemek

Metin rengini değiştirmek

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Korumalı Boşluklar Eklemek, Tireler ve Durumlu Operatörler

Değişiklikleri Kaydetmek

Değerlerin ve Formüllerin Girilmesi

Değerlerin girilmesi

Formüller İle Hesaplama

Formüllerin veya Değerlerin Görüntülenmesi

Formüllerin Girilmesi

Formüllerin Kopyalanması

Çalışma Sayfalarında Hesaplamak

Tarih ve Zaman ile Hesaplama Yapmak

Zaman Farklarının Hesaplanması

Kesirlerin Girilmesi

Önünde Sıfırları olan Sayıların Girilmesi

Çoklu Çalışma Sayfası Uygulanması

Navigating Through Sheet Tabs

Bitişik Hücreleri Veri Temelinde Doldurma

Sıralı Listeler Uygulanması

Süzgeç Uygulanması

Otomatik Süzgeç Uygulama

Applying Advanced Filters

Sadece Görünür Hücreleri Kopyala

Matris Formüllerinin Girilmesi

Tabloları (Devrik) dönüştürme

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Başvuruların Girilmesi

Hücrelerin İsimlendirilmesi

Adresleme için İsimlerin Tanınması

Hücre Başvuruları Sürükle ve Bırak ile

Adresler ve Başvurular, Mutlak ve Göreceli

URL Başvuruları

Diğer Çalışma Sayfalarına Başvurular

Matris Formüllerinin Girilmesi

Tablolardaki Harici Verinin Eklenmesi (WebSorgusu)

Tablolarda Veritabanı Aralıkları

Bir Veritabanı Aralığı Belirleme

Hücre Aralıklarının Süzülmesi

Veri Sıralamak

İleri hesaplamalar

Özet Tablo

Özet Tablo Oluşturmak

Özet Tablolarının Düzenlenmesi

Özet Tabloları Süzmek

Özet Tabloları Güncellemek

Özet Tabloları Silmek

Özet Tablodan Çıktı Aralıkları Seçmek

Veri Birleştirilmesi

Hedef Ara Uygulaması

Çoklu İşlemlerin Uygulanması

Hücre İçeriklerinde Geçerlilik

Senaryoların Kullanılması

Yazdırma ve Yazdırma Önizleme

Bir Çalışma Sayfasında Yazdırma Aralıklarının Tanımlanması

Çalışma Sayfası Ayrıntılarını Yazdırma

Yazdırmak için Sayfaların Belirlenmesi

Çalışma Sayfalarının Yatay Şekilde Yazdırılması

Her Sayfada Satırları veya Sütunları Yazdırma

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Belgelerin İçeri Alınması ve Dışa Aktarılması

Metin CSV Dosyalarının Açılması ve Kaydedilmesi

Formüllü CSV Metin Dosyaları İçe Alma ve Dışarıya Aktarma

dBASE Dosyalarının İçe Alınması ve Dışarı Aktarılması

Çalışma Sayfalarını HTML Olarak Kaydetme ve Açma

Sending Documents as Email

Diğer biçimlerde kaydedilmiş belgeleri açmak

Belgeleri Başka Biçimlerde Kaydetmek

Diğer

Kısayol Tuşları (LibreOffice Calc Erişilebilirliği)

Özel Biçimlerde İçerikleri Yapıştırmak

Çalışma Dizinini Değiştirmek

Hücreleri Değişikliklerden Koruma

Hücre Korumasını Kaldırma

Satırlar veya Sütunların Başlık Olarak Sabitlenmesi

Notları Ekleme ve Düzenleme

Tabloları (Devrik) dönüştürme

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Tablolardaki Harici Verinin Eklenmesi (WebSorgusu)

19xx/20xx Yılları

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Araç Çubuğunu Kullanarak Çizgi Biçemleri Uygulamak

Defining Arrow Styles

Çizgi Biçimlerini Belirlemek

Makro Kaydetmek

Lütfen bizi destekleyin!