Önünde Sıfırları olan Sayıların Girilmesi

Sıfırlar ile başlayan tamsayıları girmek için çeşitli yollar vardır:

Eğer metin biçimindeki sayıların bulunduğu sütuna sayısal bir biçim uygulamak isterseniz (örneğin, "000123" metni "123" sayısı haline gelir), aşağıdakileri, yapın:

  1. Metin biçiminde sayı bulunan sütunu seçin. Bu sütundaki Hücre biçimini "Sayı" olarak biçemlendirin.

  2. Düzenle - Bul & Değiştiri seçin

  3. Bul kutusuna ^[0-9] girin

  4. Değiştir kutusuna & girin

  5. Düzenli ifadeleri işaretleyin

  6. Sadece mevcut seçimi seçin

  7. Hepsini Değiştire tıklayın

Lütfen bizi destekleyin!