Hedef Ara Uygulaması

Hedef Ara yardımıyla, bir formülün parçası olan değeri hesaplayabilirsiniz ki bu size formülü tanımlamamanızı sağlayan yolu gösterir. Hedef arada kullanılmak üzere formülü çeşitli sabit değerler ve bir değişken değer ve formülün sonucu olacak şekilde tanımlamalı ve oluşturmalısınız.

Hedef Ara Örneği

Yıllık faizi (I) hesaplamak için, yatırım sermayesi (C), ve senelerin sayısı (n) ve faiz oranı (i), için değerlerle bir tablo yaratın. Formül:

I = C * n* i

Varsayalımki faiz oranı i %7,5 ve yıl sayısı n (1) sabit olacaktır. Bu durumda, belli bir miktar yıllık faiz getirisi elde edecek I yatırım sermayesinin C ne kadar olması gerektiğini bilmek istiyorsunuz. Bu örnek için yıllık getirinin 15.000 TL olması için gerekli sermaye yatırımının C miktarının hesaplanmasıdır.

Sermaye için her bir değeri girin C (bir 100.000 TL gibi rastgele ilk değer), sene sayısı n (1), ve i (7,5%) faiz oranı her birisi için bir hücre. Faizi hesaplamak için formülü I, bir başka hücreye girin. C, n, ve i yerine ilgili değeri bulunduran hücreye başvuru metodunu kullanın.

  1. Faizin bulunduğu hücreye imleci yerleştirin I, Araçlar - Hedef Ara menüsünü seçin. Hedef Ara iletişim penceresi görüntülenir.

  2. Formül Hücresi alanına hali hazırda doğru hücre girilmiştir.

  3. İmleci Değişken hücre alanına yerleştirin. Çalışma sayfasında, değiştirilecek veriyi içeren hücreyi tıklayın, bu örnekte sermaye değerinin C bulunduğu hücredir.

  4. Hedef değer metin kutusuna formül için tahmin ettiğiniz sonuç değerini girin. Örneğimizde, değer 15.000'dir. Tamam düğmesine tıklayın.

  5. Hedef Ara'nın başarılı olduğunu size bildiren bir pencere görüntülenir. Evet düğmesine tıklayarak değişken değerine göre sonucu hücreye girebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!