Kullanıcı Tanımlı Sayı Biçimleri

LibreOffice Calc'de sayıları görüntüleyebilmek için, kendi sayı biçimlerinizi tanımlayabilirsiniz.

Bir örnek olarak, 10.200.000 sayısını 10,2 Milyon olarak görüntüleyebilmek için:

  1. Kullanıcı tanımlı biçim uygulayacağınız hücreleri seçin.

  2. Biçim - Hücreler - Sayı menüsünü seçin.

  3. Kategori liste kutusunda "Kullanıcı tanımlı" öğesini seçin.

  4. Biçim kodu metin kutusuna şu kodu girin:

    0,0.. "Milyon"

  5. Tamam düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki tabloda binler sınırlandırıcı (.), ondalık sınırlandırıcı (,) ve yertutucular # ve 0 iken yuvarlamanın etkileri görülmektedir.

Sayı

,#.. "Milyon"

0,0.. "Milyon"

#.. "Milyon"

10200000

10,2 Milyon

10,2 Milyon

10 Milyon

500000

,5 Milyon

0,5 Milyon

1 Milyon

100000000

100, Milyon

100,0 Milyon

100 Milyon


Lütfen bizi destekleyin!