Hesap Tablolarında Biçimlendirme

Bir Hesap Tablosundaki Metni Biçimlendirme

  1. Biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

  2. Biçimlendir araç çubuğundan metin için istediğiniz özellikleri seçin. Biçim - Hücreler menüsü ile de bu seçimleri yapabilirsiniz. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu görüntülenecek Yazı tipi sekme penceresinde çeşitli metin özellikleri seçebilirsiniz.

Bir Hesap Tablosundaki Sayıları Biçimlendirme

  1. Biçimlendirmek istediğiniz sayıların bulunduğu hücreleri seçin.

  2. Sayıları varsayılan para biriminde veya yüzdelik olarak biçemlemek için, Biçimlendir araç çubuğundaki simgeleri kullanın. Diğer biçimler için, Biçim - Hücreler menüsünü seçin. Sayı sekme sayfasında, ön tanımlı gelmiş biçimlerden seçebileceğiniz gibi kendi biçimlerinizi de tanımlayabilirsiniz.

Hücreler ve Sayfalar için Kenarlıkları ve Arkaplanları Biçimlendirme

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. biçimlendirme özelliklerini bütün çalışma sayfasına uygulamak için, Biçim - Sayfa menüsünü seçin. Örneğin basılmış olan her sayfada görüntülenen, Üst bilgi ve Alt bilgi tanımlayabilirsiniz.

Not Simgesi

Biçim - Sayfa - Arkaplan yoluyla yüklenen bir resim, sadece belge basılırken veya yazdırma önizleme görünümündeyken görüntülenir. Ekranda bir arkaplan resminin iyi görüntülenmesini sağlamak için, resmi Ekle - Görüntü - Dosyadan menü komutuyla ekleyin. Bu resmin hücrelerin arkaplanında olmasını sağlamak için, Biçim - Düzenle - Arkaplana menü komutunu seçin. Arkaplana gönderilmiş resimleri seçmek için, Gezgin'i kullanın


Lütfen bizi destekleyin!