Hesap Tablolarında Biçimlendirme

Bir Hesap Tablosundaki Metni Biçimlendirme

  1. Biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

  2. Biçimlendir araç çubuğundan metin için istediğiniz özellikleri seçin. Biçim - Hücreler menüsü ile de bu seçimleri yapabilirsiniz. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu görüntülenecek Yazı tipi sekme penceresinde çeşitli metin özellikleri seçebilirsiniz.

Bir Hesap Tablosundaki Sayıları Biçimlendirme

  1. Biçimlendirmek istediğiniz sayıların bulunduğu hücreleri seçin.

  2. Sayıları varsayılan para biriminde veya yüzdelik olarak biçemlemek için, Biçimlendir araç çubuğundaki simgeleri kullanın. Diğer biçimler için, Biçim - Hücreler menüsünü seçin. Sayı sekme sayfasında, ön tanımlı gelmiş biçimlerden seçebileceğiniz gibi kendi biçimlerinizi de tanımlayabilirsiniz.

Hücreler ve Sayfalar için Kenarlıkları ve Arkaplanları Biçimlendirme

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. To apply formatting attributes to an entire sheet, choose Format - Page Style. You can define headers and footers, for example, to appear on each printed page.

Not Simgesi

An image that you have loaded with Format - Page Style - Background is only visible in print or in the print preview. To display a background image on screen as well, insert the graphic image by choosing Insert - Image - From File and arrange the image behind the cells by choosing Format - Arrange - To Background. Use the Navigator to select the background image.


Lütfen bizi destekleyin!