Özet Tablo Oluşturmak

  1. İmleci satır ve sütun başlıkları ile çevrilmiş verilerin bulunduğu hücre aralığına yerleştirin.

  2. Choose Insert - Pivot Table. The Select Source dialog appears. Choose Current selection and confirm with OK. The table headings are shown as buttons in the Pivot Table dialog. Drag these buttons as required and drop them into the layout areas "Filters", "Column Fields", "Row Fields" and "Data Fields".

  3. İstenilen düğmeleri dört alandan birine sürükleyip bırakın.

Drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the generated pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the generated pivot table to use another page field as a filter.

Eğer düğme Veri Alanları alanına bırakılmışsa, alanda aynı zamanda verinin hesaplanmasında kullanılan formülü de gösteren bir başlık görüntülenecektir.

  1. Alanda yerleşmiş olan düğmelerin sıralamasını herhangi zamanda, fareyle farklı pozisyonlara sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

  2. Bir düğmeyi kaldırmak için, iletişim penceresinin sağında bulunan diğer düğmelerin yanındaki alana geri sürükleyip, bırakın.

  3. Veri Alanı iletişimini açmak için Satır Alanları veya Sütun Alanları alanlarına çift tıklayın. Açılan pencereyi LibreOffice'in alt toplamları görüntülemesi için kullanın.

Exit the Pivot Table dialog by pressing OK. A Filter button will now be inserted, or a page button for every data field that you dropped in the Filters area. The pivot table is inserted further down.

Dosyayı örnekle aç:

Lütfen bizi destekleyin!