Formüllü CSV Metin Dosyaları İçe Alma ve Dışarıya Aktarma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyaları tek bir çalışma sayfasının hücrelerinin içeriklerinin bulunduğu metin dosyalarıdır. Virgüller, noktalı virgüller, veya diğer karakterler alan sınırlandırıcı olarak kullanılabilir. Metin dizileri çift tırnak karakterleri içine konulur, Sayılar çift tırnak karakterleri olmaksızın yazılır.

Bir CSV dosyasını içe aktarmak için

 1. Dosya - Açmenüsünü seçin.

 2. Dosya türü alanında, "Metin CSV" biçimini seçin ve düğmesine tıklayın. Bir dosya .csv uzantısına sahipse, dosya türü otomatik tanınır.

 3. Metni İçeri Aktar iletişim penceresini göreceksiniz. TAMAM'a tıklayın.

Öneri Simgesi

Eğer cvs dosyası formül içeriyor ama siz formüllerin sonuçlarını içe aktarmak istiyorsanız - LibreOffice Calc - Görünüm altından Formüller onay kutusunu temizleyin.


Formüllerin ve Değerlerin CSV Dosyaları Olarak Dışarı Aktarılması

 1. Csv dosyası olarak yazılacak çalışma sayfasına tıklayın.

 2. Formülleri formül olarak dışarı aktarmak istiyorsanız, örneğin, =TOPLA(A1:B5), aşağıdaki gibi yapın:

  - LibreOffice - Görünüm seçeneğini seçin.

  Gösteralanı altından, Formül onay kutusunu işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayın.

  Eğer formüller yerine hesaplama sonuçlarını dışarı aktarmak istiyorsanız, Formül onay kutusunu işaretlemeyin.

 3. Dosya - Farklı Kaydet'i Seçin. Farklı Kaydet penceresini göreceksiniz.

 4. Dosya türü alanında "Metin CSV" biçimini seçin.

 5. Bir isim girin ve Kaydet'e tıklayın.

 6. Görüntülenen Metin dosyasını dışa aktar iletişim penceresinde, dışa aktarılacak verinin, karakter kümesini alan ve metin sınırlandırıcılarını seçin ve Tamam düğmesine basın.

 7. Eğer gerekliyse, kaydettikten sonra, hesaplama sonuçlarını tekrar görebilmek için, Formül onay kutusunu temizleyin.

Lütfen bizi destekleyin!