Koşullu Biçimlendirme Uygulanması

Using the menu command Format - Conditional - Condition, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

Uyarı Simgesi

Koşullu biçimlendirme uygulamak için, Otomatik Hesaplama etkin olmalıdır. Araçlar - Hücre içeriği - Otomatik Hesapla (Otomatik Hesaplama etkin olduğu zaman komutun yanında bir onay işareti görürsünüz).


Koşullu biçimlendirme ile, yapabilirsin, örneğin ortalama toplamları aşan tüm toplamları vurgulayabilirsiniz. Toplamlar değişirse, biçimlerde elle biçim ayarlaması yapılmaksızın, karşılık gelen biçimlere değişir.

Durumları Tanımlamak İçin

 1. Koşullu biçimlendirme uygulamak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Choose Format - Conditional - Condition.

 3. İletişim kutusuna şart(lar)ı girin. İletişim detaylı olarak LibreOffice Yardım'ında açıklanmıştır, ve aşağıda bir örnek verilmiştir.

Duruma Bağlı Biçimlendirme Örneği: Ortalama Değerin Üstündeki/Altındaki Toplamların Vurgulanması

Adım1: Sayı Değerlerini Oluştur

Tablolarınızda bazı değerlere özel vurgular vermek isterseniz. Örneğin, bir ciro tablosunda ortalamanın üstünde olan değerleri yeşil ve ortalamanın altında olan ciro miktarlarını kırmızı renk ile gösterebilirsiniz. Bu işlem koşullu biçimlendirme ile mümkündür.

 1. First of all, create a table in which a few different values occur. For your test you can create tables with any random numbers:

  Hücrelerin birinde =S_SAYI_ÜRET() formülünü girin, 0 ile 1 arasında rastgele sayılar elde edeceksiniz. 0 ile 50 arasında tam sayılar isterseniz, =TAMSAYI(S_SAYI_ÜRET()*50) formülünü girin.

 2. Rastgele sayıların satırını yaratmak için formülü kopyalayın, Seçili hücrenin alt sağ köşesine tıklayın ve istediğiniz hücre aralığı seçilene kadar, sağa doğru sürükleyin.

 3. Yukarıda anlatılan yolla, rastgele sayılardan daha fazla satır oluşturmak için, en sağdaki hücrenin sağ alt köşesinden aşağıya doğru sürükleyin.

2.Adım: Hücre Biçemlerini Tanımla

Takip eden adım ortalamanın üstündeki tüm ciro değerlerine bir hücre biçemi ve ortalamanın altındakilere de başka bir hücre biçemi uygulanmasıdır. Devam etmeden önce Biçemler penceresinin açık olduğundan emin olun.

 1. Boş bir hücreye tıklayın ve kısayol menüsünden Hücreleri Biçimlendir komutunu seçin.

 2. In the Format Cells dialog on the Background tab, click the Color button and then select a background color. Click OK.

 3. In the Styles deck of the Sidebar, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. İkinci biçemi tanımlamak için, bir boş hücreye tıklayın ve yukarıda tarif edildiği gibi devam edin. Hücre için farklı bir arkaplan rengi ve farklı bir isim atayın (bu örnek için, "altta").

3. Adım: Ortalama Hesapla

Özel örneğimizde, rastgele sayıların ortalamasını hesaplıyoruz. Sonuç bir hücreye yerleştirilir.

 1. İmleci boş bir hücreye getirin, örneğin, J14, Ekle - İşlev'i seçin.

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink icon.

 3. Fonksiyon Sihirbazını TAMAM'a tıklayarak kapatın.

4. Adım: Hücre Biçemlerini Uygula

Şimdi çalışma sayfasına koşullu biçimlendirme uygulayabilirsiniz:

 1. Rastgele sayılar içeren bütün hücreleri seçin.

 2. Choose the Format - Conditional - Condition command to open the corresponding dialog.

 3. Şartı şu şekilde tanımlayın: Eğer Hücre değeri J14'den az ise hücre biçemi "altta", eğer hücre değeri J14 hücresinin değerinden büyük veya eşitse hücre biçemi "Üstte" biçimi.

5. Adım: Hücre Biçemlerini Kopyala

Daha sonra diğer hücrelere koşullu biçimlendirme uygulamak için:

 1. Koşullu biçimlendirme atanacak hücrelerden birine tıklayın.

 2. Hücreyi panoya kopyalayın.

 3. Aynı biçemleri alacak hücreleri seçin.

 4. Choose Edit - Paste Special - Paste Special. The Paste Special dialog appears.

 5. In the Paste area, check only the Formats box. All other boxes must be unchecked. Click OK. Or you can click the Formats only button instead.

Lütfen bizi destekleyin!